Naziv projekta:

Razvoj infrastrukture Poduzetničke zone Puhovec – Dugo Selo KK.03.1.2.03.0036

Kratki opis projekta:

Poduzetnička zona Puhovec formirana je radi poticanja razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog održivog gospodarskog razvoja, u cilju povećanja broja gospodarskih subjekata na području grada te poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, povećanja konkurentnosti poduzetnika i porasta zaposlenosti. Prioriteti za postizanje povećanja konkurentnosti i društvene odgovornosti gospodarstva, kao jednog od strateških ciljeva su: razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja, primjena znanja, uvođenje i razvoj novih tehnologija i inovacija u gospodarstvu, ruralni razvoj i konkurentna poljoprivreda, konkurentan sektor turizma, privlačenje investicija, uporaba obnovljivih izvora energije i učinkovito korištenje energije. Osnovna namjena uređenja infrastrukture u PZ Puhovec je stvaranje uvjete za pokretanje ciklusa ulaganja novih poslovnih subjekata; stvaranje uvjeta za povećanje broja zaposlenih; poboljšanje rezultata poslovnih subjekata koji posluju na području Zone; revitalizacija područja i pokretanje gospodarske dinamike; te zaštita okoliša i prostora.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Provedbom projekta provest će se ulaganje u zajedničku, osnovnu infrastrukturu, razvit će se i poboljšati kvaliteta te povećati dostupnost infrastrukture postojeće zone. Rezultat će biti povećanje investicija na području Grada i stvorit će se predispozicije za otvaranje novih radnih mjesta. U Poduzetničkoj zoni Puhovec povećat će se intenzitet aktivacije zone za 21% te će sa dosadašnjih 48,90% porasti na 69,90%, a u drugoj godini nakon završetka provedbe projekta broj poduzeća koja posluju u zoni porasti će za 3 te će iznositi 16 poduzeća, a biti će izgrađeno cca 640 metara osnovne komunalne infrastrukture.

Ukupna vrijednost projekta:

10.046.275,75 HRK

Iznos koji sufinancira EU (65%):

5.522.798,76 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

01. studenog 2019. – 01. srpnja 2022.

Kontakt osoba više informacija:

Dean Dragičević, Pročelnik UO za gospodarstvo i financije,

+385 1 2753 705,

dean.dragicevic@dugoselo.hr

„Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici https://strukturnifondovi.hr/

Skip to content