Datum objave: 15.01.2020.

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela

Obrazloženje Nacrta Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela

Obrazac za savjetovanje o nacrtu Statutarne odluke

Datum objave: 15.01.2020.

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Obrazloženje Nacrta Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Obrazac za savjetovanje o nacrtu Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Datum objave: 13.01.2020.

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja AKCIJSKOG PLANA (LOCAL ROADMAP, D. T2.3. 1)

NACRT PRIJEDLOGA AKCIJSKOG PLANA (LOCAL ROADMAP, D.T2.3.1)

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu prijedloga Akcijskog plana