JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJI I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJI I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazloženje nacrta Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Nacrt Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

Skip to content