Odbor za dodjelu nagrada

i priznanja

KLASA: 021-05/14-01/41

URBROJ: 238/07-03- 04/04-14-1

Dugo Selo, 03. rujna 2014. god.

Na temelju članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/14)

S A Z I V A M

sjednicu ODBORA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA

GRADA DUGOG SELA

koja će se održati

u utorak, 09. rujna 2014. god., s početkom u 8,00 sati

u zgradi gradske uprave (soba br. 35/I.)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :

1.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Dugog Sela u 2014. godini

2.

Raspisivanje javnog natječaja za izradu idejnog rješenja izgleda i oblika Javnih priznanja Grada Dugog Sela

3.

Imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za izradu idejnog rješenja izgleda i oblika Javnih priznanja Grada Dugog Sela

Predsjednik

Odbora za dodjelu nagrada i priznanja

Željko Ivaniček

DOSTAVITI:

1.

Željko Ivaniček, ovdje

2.

Božidar Cik, Velika Ostrna, Čulinečka 24

3.

Stjepan Novosel,

Dugo Selo, Ulica Marka Marulića 11

4.

Ivica Šafarić,

Dugo Selo, Kažotićeva 8

5.

Gordana Kaurić,

Kozinščak, Kozinska 34

6.

Stipo Velić, ovdje

7.

Vlado Kruhak, ovdje

8.

Pavo Jakovljević, Dugo Selo, S. Ferenčaka 11

9.

Mladen Šestan, ovdje

10.

Sredstvima javnog priopćavanja

11.

Evidencija, ovdje

12.

Arhiva, ovdje

Skip to content