Odbor za komunalne djelatnosti                                                                                                                                                                                                                                                       

KLASA: 021-05/16-01/14

URBROJ: 238/07-03-04/04 -16-1

Dugo Selo, 17. ožujka  2016. godine

 

 

Na temelju članka 40. i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za komunalne djelatnosti

koja će se održati

u ponedjeljak, 21. ožujka 2016. godine, s početkom u 18:00 sati,

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
   
  Predlagatelj:  Gradonačelnik Grada Dugog Sela     
2.  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
   
  Predlagatelj:  Gradonačelnik Grada Dugog Sela     
3. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

 

Materijali uz točke dnevnog reda: 1. i  2.

Predsjednik

Odbora za komunalne djelatnosti

 

Mato Rajkovača, upr.prav., v. r.

 

DOSTAVITI :

 1. Mato Rajkovača, Dugo Selo, Ulica B.A.Kažotića 8,
 2. Jozo Lovrić, Dugo Selo, puhovo, Puhovska 19,
 3. Pilip Čamber, Dugo Selo, Kozinščak, Ulica Ivana Gundulića 6,
 4. Marko Piličić, Dugo Selo, Rastoke 3,
 5. Branko Deronja, Dugo Selo, Rugvićka 19,
 6. Anto Bauer, Dugo Selo, Kozinščak, Kozinska 11,
 7. Zoran Pejić, Dugo Selo, Ulica ružmarina 7,
 8. Stjepan Štefinovec, Dugo Selo, Leprovica, Zagrebačka 26,
 9. Orlando Sesan, Dugo Selo, Lukarišće, Bjelovarska 81,
 10. Stipo Velić, ovdje,
 11. Vlado Kruhak, Dugo Selo, Josipa Zorića 133
 12. Pavo Jakovljević, ovdje,
 13. Božidar Cik, Velika Ostrna, Čulinečka 24
 14. Marijo Vinko, ovdje
 15. Davor Miljanović, ovdje,
 16. Predstavnicima javnog priopćavanja
 17. Evidencija, ovdje
 18. Pismohrana
Skip to content