Gradsko vijeće
Odbor za Statut i Poslovnik

KLASA: 021-05/18-01/04

URBROJ: 238/07-03-04/04-18-1

 

Dugo Selo, 18. siječnja 2018. god.

 

 

Na temelju članka članka 40. i članka 50. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

 

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za Statut i Poslovnik

Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

koja će se održati

u utorak,  23. siječnja 2018. godine, s početkom u 15.00 sati

u zgradi gradske uprave ( Mala vijećnica )

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

 

 

1. Utvrđivanje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela

 

2. Utvrđivanje prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća  Grada Dugog Sela

 

 

 

Materijali uz točke dnevnog reda: 1. i  2.

 

Predsjednik

Odbora za Statut i Poslovnik:

 
Darjan Budimir, mag.iur., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dostaviti:

 

1. Darjan Budimir, Dugo Selo, Ulica I.G. Kovačića 27
2.  Božidar Cik,Velika Ostrna, Čulinečka ulica 24
3. Željko Remenar, Andrilovec, Andrilovečka cesta 157
4. Zvonko Novosel – Dolnjak, Dugo Selo, Ulica M. J. Zagorke 53
5. Renata Jelečki, Dugo Selo, Gorička ulica 7
6. Nenad Panian, ovdje
7. Jasminka Kokot Bambić, ovdje
8. Nikola Tominac, ovdje
9. Mladen Šestan, ovdje
10. Sredstvima javnog priopćavanja
11.  Evidencija, ovdje
12. Pismohrana
Skip to content