Odbor za zaštitu okoliša i prostornog uređenja
KLASA: 021-05/16-01/23
URBROJ: 238/07-03-16-1

Dugo Selo, 11.05.2016.
Temeljem članka 40. i 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.),

 

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za zaštitu okoliša i prostornog uređenja

koja će se održati

u četvrtak, 19.05.2016. godine  s početkom u  16,00 sati

(u maloj vijećnici)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 

1. Razmatranje Nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone “CENTAR”  naselja Dugo Selo (prilog CD),
2. Razmatranje Nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Leprovica – jug (prilog CD).

 

DOSTAVITI:

 1. Stipo Velić,dipl.ing. ovdje,
 2. Pavo Jakovljević,dipl.ing. ovdje,
 3. Darjan Budimir,dipl.prav. Dugo Selo, Ulica I.G. Kovačića 25,
 4. Jadranko Husarić,dipl.ing., Dugo Selo, Osječka ulica 32,
 5. Željko Cigrovski, Dugo Selo, Rugvička ulica 37,
 6. Ivica Lokmić,Velika Ostrna, Samoborska ulica  8C,
 7. Darjan Levak, Dugo Selo, Ulica hrvatskog preporoda 67A,
 8. Mladen Šestan,dipl.prav., ovdje,
 9. Marijo Vinko,dipl.ing.arh., ovdje,
 10. Dugoselska kronika,
 11. Radio Martin,
 12. Pismohrana.
Predsjednik odbora

Darjan Budimir,dipl.prav.v.r.

Skip to content