REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD DUGO SELO Mjesni odbor Dugo Selo-Zapad Vijeće Mjesnog odbora KLASA: 026-01/19-01/17 URBROJ: 238/07-10/06-20-3 Dugo Selo, 3. ožujka 2020. Na temelju članka 20. Pravila Mjesnog odbora Dugo Selo-Zapad, Vijeće Mjesnog odbora poziva građane na ZBOR GRAĐANA MJESNOG ODBORA DUGO SELO-ZAPAD koji će se održati u utorak, 10. ožujka 2020. godine s...

Skip to content