BESPLATNA MAMOGRAFIJA I DENZITOMETRIJA

mamografija-002CRVENI KRIŽ DUGO SELO POZIVA SVE ZAINTERESIRANE ŽENE U DOBI OD 40 DO 49 GODINA DA SE PRIJAVE RADI MAMOGRAFSKOG SNIMANJA DOJKI. Mamografsko snimanje provest će se 23. ožujka, u Dugom Selu, u vremenu od 9,30 do 11,30 sati. Ujedno pozivamo zainteresirane žene, bez dobnih ograničenja, da u isto vrijeme obave denzitometriju kostiju.

Kako je broj snimanja ograničen molimo sve  zainteresirane da se obavezno prijave u Crveni križ Dugo Selo, Osječka 3 ili na broj telefona 2753-130 svaki dan od 8-16 h.Skip to content