Bez vode – 02.07.2020.

Bez vode – 02.07.2020. – od 08:30 do 14:00 sati – zbog prespajanja vodovodne trase u sklopu RVS-a ulice: Kočevečka od kćbr. 39 do 63, Slunjska i ulica Čret sa sporednim ulicama u Dugom Selu. Hvala na razumijevanju!Skip to content