Zbog niskih temperatura do minus 4 °C zabilježenih na području Zagrebačke županije u ponedjeljak i utorak, 25. i 26 travnja 2016. godine došlo je do smrzavanja poljoprivrednih kultura, osobito na višegodišnjim nasadima vinograda i voćnjaka. Ovim putem mole se poljoprivrednici koji su pretrpjeli štete na svojim...

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja KLASA: 021-04/16-19/01 URBROJ: 238/1-01-16-05 Zagreb, 11. travnja 2016. Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99 i 10/10) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje N A T J E Č...

Skip to content