Obavijest o odluci o ograničenju rada sa strankama

Grad Dugo Selo 

OBAVIJEST 

Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je 16.03.2020. godine Odluku o ograničavanju rada sa strankama i drugim mjerama zaštite od korona virusa. Tijekom trajanja navedenog ograničenja pozivaju se stranke (fizičke i pravne osobe) da svu komunikaciju s gradskim stručnim službama, svakog radnog dana u uredovnom vremenu za stranke, obavljaju putem pošte, elektroničkim putem ili telefonom na dolje navedene adrese i brojeve:

GRAD DUGO SELO 

Centrala: vesna.vucko@dugoselo.hr

tel: 01/2753 705

Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika mladen.sestan@dugoselo.hr tel:

01/2753 706

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo marijo.vinko@dugoselo.hr

tel: 01/2755 679

Upravni odjel za gospodarstvo i financije dean.dragicevic@dugoselo.hr tel:

01/2780 307

Upravni odjel za društvene djelatnosti veljko.bertak@dugoselo.hr

tel: 01/2755 456

temp

ODLUKA o ograničenju rada sa strankamaSkip to content