REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD DUGO SELO Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo KLASA: 350-03/18-01/01 URBROJ: 238/07-06/01-20-27 Dugo Selo, 10.06.2020. Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka o utvrđivanju Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo - Zapad KLASA: 350-03/01-01/01 URBROJ:...

[pdf-embedder url="https://dugoselo.hr/wp-content/uploads/2020/06/Javni-poziv-financijska-pokroviteljstva-Gradskog-vijeća.pdf" title="Javni poziv - financijska pokroviteljstva Gradskog vijeća"] [vc_separator type='normal' position='center' color='#ffffff' thickness='1' up='5' down='10'] TROŠKOVNIK - zahtjev Zahtjev za financijsko pokroviteljstvo...

Skip to content