Centar za socijalnu skrb Dugo Selo o pravima i korisnicima socijalne pomoći: Sve više korisnika, novaca sve manje

U cilju što boljeg informiranja, kao i razmjene iskustava i podataka prilikom osiguranja prava i socijalnih usluga stanovnicima Grada Dugog Sela, te općina Brckovljani i Rugvica danas je u Centru za socijalnu skrb Dugo Selo održan sastanak predstavnika jedinica lokalne samouprave, Zagrebačke županije, Zavoda za zapošljavanje, Crvenog križa, Župe sv. Martina i Caritasa. Prema statističkim podacima dugoselskog Centra za socijalnu skrb do kraja kolovoza ove godine izdano je i riješeno 749 jednokratnih novčanih naknada utvrđenih prema Zakonu o socijalnoj skrbi, dok je za 161 osobu isplaćena zajamčena minimalna naknada čiji korisnici imaju i pravo na podmirenje troškova stanovanja, navela je na početku ravnateljica Nada Petković. U odnosu na broj stanovnika na ovom području (u srpnju 38.186 stanovnika) broj korisnika prava zajamčene minimalne naknade, znači onih koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, nije visok, kazala je Petković, no vidljivo je kako je u porastu broj korisnika jednokratne novčane naknade. Pročelnik za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela Veljko Bertak, dodao je kako na području grada broj korisnika socijalne pomoći raste. Tako do sredine 2013. godine pravo na podmirenje troškova stanovanja koristilo je 19 osoba, dok je do kraja godine taj broj narastao na 35-ero. Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu na području grada koristile su 52 osobe kojima je zajamčeno i pravo na troškove ogrjeva. „Zakonodavac spušta obveze iz domene socijalne skrbi na lokalnu razinu, dok im pritom prava ne proširuje“, kazao je pročelnik, potvrđujući podacima iz gradskog proračuna koja se za financiranje potreba iz programa socijalne skrbi u 2013. godini s milijun kuna penju na 1,3 milijuna kuna u 2014. godini (prvi rebalans proračuna). „Događaju nam se slučajevi koji „ponavljaju priču“ – nakon Centra za socijalnu skrb, dolaze u gradsku upravu tražeći ostvarenje identičnih prava“, kazao je pročelnik. U Općini Brckovljani susreću se s primjerima osoba koje prenose vlasništvo nekretnina na obiteljske članove te s njima sklapaju ugovore o podstanarstvu radi ostvarenja socijalne pomoći. Ukupno 13 posto proračunskih prihoda, 800.000 kuna, Općina Brckovljani izdvaja za potrebe socijalnih naknada i pomoći, a korisnika istih sve je više, potvrdio je svoja iskustva načelnik Željko Funtek. Iz Općine Rugvica pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Radanović nadovezuje se s podatkom o povećanju proračunskih sredstava za potrebe podmirenje socijalnih davanja, a radi se o 386.000 kuna. „Tek uvidom na terenu možemo doći do saznanja o pravoj socijalnoj situaciji korisnika, jer postoji i oni koji žive od socijalnih naknada, ne rade, a stanuju u kućama katnicama, s parkiranim osobnim automobilima ispred“, dodaje pročelnik.

Predstavnica Zagrebačke županije Mateja Širanović upoznala je sve uključene s informacijom o produžetku roka do kraja godine za podnošenje zahtjeva za podmirenje troškova ogrjeva. Dodala je kako s područja grada Dugog Sela, kao i okolnih općina Brckovljani i Rugvica, dolazi visok broj zahtjeva za isplatu jednokratnih novčanih pomoći – dosada je tijekom ove godine odobreno 24 takva zahtjeva, uz mnoge koji su na čekanju. Iz Crvenog križa Dugo Selo, između niza projekata i programa koje provode za socijalno ugrožene, stižu informacije o povećanju broja obitelji kojima se dijele paketi pomoći (2011. godine podijeljeno je 145, 2012. godine 292, a 2013. – 350 paketa hrane i higijene – vrijednost paketa je oko 130 kn), a kako bi se prikupila što veća sredstva – ravnateljica Gordana Kocaj najavljuje organiziranje akcije „Solidarnost na djelu“ na nivou Crvenog križa Zagrebačke županije.. Svoja iskustva podijelili su i župnik Slavko Kresonja i voditelj Caritasa u Lukarišću Drago Laštro koji istaknuvši kako socijalno ugroženima ne pomažu isplatom novaca već plaćanjem računa ili konkretnom pomoći u hrani, ogrjevu i slično. Voditeljica dugoselske ispostave Zavoda za zapošljavanje Ana Novosel pak istaknula je „friške podatke“ o izlasku čak 500 osoba iz evidencije nezaposlenih s područja ove ispostave ove godine, a najvećim dijelom radi se o odlascima na rad u inozemstvo (Njemačka, Austrija, Luksemburg, itd.) – tako da trenutno u evidenciji nezaposlenih danas ima 2.292 osobe, od toga u Dugom Selu 1.186, u Brckovljanima 496 i Rugvici 610.

Na kraju svi uključeni upoznati su i sa zakonskim odredbama rješavanja privremenog nužnog smještaja osoba ovršenih nekretnina, beskućnika, žrtava nasilja u obitelji, koje zakonodavac nalaže riješiti na nivou regionalne, tj. JLS, što je, između ostalog, još jedna obveza više za već opterećene proračune jedinice lokalne samouprave.Skip to content