„Dani kolektivne sadnje drveća“ i u Gradu Dugom Selu – radni sastanak 10. rujna

Grad Dugo Selo je prepoznao važnost građanske inicijative “Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj” čiji je cilj potaknuti građane, udruge, tvrtke i ustanove da u tri dana diljem Hrvatske na privatnim i javnim površinama zasade što više stabala kako bi doprinijeli ozelenjivanju urbanih sredina te istaknuti važnost i brojne dobrobiti urbanog zelenila…

Grad Dugo Selo će se uključiti u inicijativu pronalaskom prikladne javne površine za sadnju i davanja odobrenje inicijativi za provođenje akcije sadnje na toj površini, uključivanjem službi i subjekata koji su u mogućnosti pridonijeti akciji, osiguravanjem potrebnog materijala i opreme za volontere i za akciju sadnje(prema mogućnostima) te informiranjem šire javnosti o inicijativi te pozivanjem građana na uključivanje preko svojih komunikacijskih kanala:web str. grada, društveni kanali (FB) i ostali…

Pozivamo sve koordinatore grupa i zainteresirane na radni sastanak koji će se održati u utorak 10.9.2019. u 19h u Maloj vijećnici Grada Dugo Selo.

Zasadi drvo ne budi panj!Skip to content