Donesen rebalans Proračuna koji iznosi gotovo 565 milijuna kuna – od toga 50 milijuna planirano za saniranje županijskih i lokalnih cesta

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je rebalans proračuna za 2016. godinu koji iznosi 564.830.004 kuna i veći je u odnosu na prethodno doneseni proračun za 6,6 posto. Rebalansom je izvorni (nekonsolidirani) proračun Zagrebačke županije povećan 0,34 posto i sada iznosi 314.427.434,00 kn. Rebalans je tehničke prirode i donesen je radi usklađenja općih i namjenskih prihoda te usklađenja viška sredstava ostvarenih u prethodnoj godini kao i preraspodjele sredstava unutar postojećih projekata, stoji u priopćenju Zagrebačke županije.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić pojasnio je da je rebalans veći od izvornog proračun za nešto više od milijun kuna, a upravo je toliko sredstava namijenjeno za projekt Zaklade Hrvatska za djecu kojim će se djeci, koja dolaze iz obitelji čiji prihodi po članu kućanstva ne prelaze 2.660 kuna, osigurati besplatni obroci u školi. Na istoj sjednici prihvaćeno je i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Zagrebačke županije za prvih šest mjeseci 2016. godine prema kojem su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 270.406.066 kuna i ispunjeni su na razini 51,05 posto plana. Ukupni rashodi u prvoj polovici 2016. godine iznose 215.507.612 kuna. Ukoliko promatramo izvorni Proračun Zagrebačke županije u prvih 6 mjeseci ostvareni su ukupni prihodi od 155.333.568 kuna odnosno 49,57 posto od plana.

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije (ŽUC) dobila je suglasnost Skupštine za zaduživanje kunskim kreditom u iznosu 50 milijuna kuna kod Zagrebačke banke s fiksnom kamatnom stopom od 2,6 posto na rok otplate od 7 godina. Sredstva će se koristiti za izvođenje radova sanacije i obnove županijskih i lokalnih cesta na području Županije. Naime, stanje spomenutih cesta je loše, a prihodi ŽUC-a se iz godine u godinu smanjuju. Temeljni prihod ŽUC-a, a to je godišnja naknada za ceste koja se plaća pri registraciji vozila, nije promijenjena od 2002. godine, dok su cijene radova kojima se održavaju, rekonstruiraju i grade ceste više za oko 50 posto. Također, smanjene su i naknade iz državnog proračuna na energente. Sredstvima od kredita kao i onim redovnim tijekom 2016. i 2017. godine sanirat će se i asfaltirati 150 do 200 km županijskih i lokalnih cesta pri čemu se neće ugroziti redovno funkcioniranje ŽUC-a.

Vijećnici su prihvatili i Izvješće o radu župana za prvih 6 mjeseci ove godine, a donesena je i Strategija kapitalnih ulaganja u školske objekte na području Zagrebačke županije za razdoblje 2016.- 2020. godine. Naime, prethodna Strategija donesena je koncem 2014. godine. S obzirom da su u međuvremenu određeni kapitalni projekti završeni, a javila se potreba za gradnjom novih škola, izrađena je nova Strategija koja uključuje gradnju i dogradnju 14 objekata ukupne vrijednosni 258.120.000,00 kn. Ujedno, u Strategiji su navedeni i planovi sanacije i energetske obnove postojećih škola.

Na aktualnom satu vijećnici su postavljali pitanja vezana uz sanaciju i asfaltiranje županijske ceste 3124 kroz općinu Križ; s koliko je sredstava Županija pomože gradnju i održavanja komunalne infrastrukture na području gradova i općina te hoće li se dobiti sredstva iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta nastalih uslijed poplave u veljači 2014. godine. Vijećnike je zanimalo koliko učeničkih zadruga djeluje na području županije i s koliko novca se podržava njihov rad; koliko je škola bilo uključeno u projekt energetske obnove javnih zgrada te može li Županija u budućnosti pomoći JLS pri kupnji udžbenika za sve učenike osnovnih škola na području županije itd.Skip to content