Grad sufinancira nabavu udžbenika za osnovnoškolce obitelji nižih primanja – zahtjevi se primaju do 30. rujna ove godine

Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je 20. kolovoza Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola, s prebivalištem na području grada Dugog Sela za školsku godinu 2015./2016. godinu kojom su propisani uvjeti za ostvarivanje navedene potpore,u iznosu od 500,00 kuna po učeniku osnovne škole, i to za najviše dvoje učenika iz jedne obitelji, čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 1.200,00 kuna mjesečno. Odluka je objavljena na službenim stranicama Grada Dugog Sela.

Obrasci zahtjeva i izjave o članovima zajedničkog kućanstva mogu se preuzeti osobno u Gradu Dugom Selu, J. Zorića 1 (potkrovlje) ili na službenoj stranici Grada:www.dugoselo.hr

Zahtjevi s propisnom dokumentacijom zaprimaju se do 30. rujna 2015. godine, a nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.Skip to content