JAVNI NATJEČAJ za izradu logotipa Savjeta mladih Grada Dugog Sela

Na temelju članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 4/14), Savjet mladih Grada Dugog Sela raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izradu logotipa Savjeta mladih Grada Dugog Sela

1.Predmet natječaja je izrada logotipa Savjeta mladih Grada Dugog Sela.

2. Prijedlog logotipa mora sadržavati:

prijedlog likovnog rješenja – znak i logotip: / puni kolor i/ili c/b; predaja u vektorima; ali i pdf format,

– opis i obrazloženje rada,

– izvedeni oblik logotipa u rezoluciji 1024×768 pixel

– logotip mora sadržavati riječi: Savjet mladih Grada Dugog Sela

– dizajn logotipa može sadržavati boje Grada Dugog Sela,

– dizajn logotipa treba biti originalni rad natjecatelja/ice,

– logotip svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost

– logotip će se koristiti za potrebe Savjeta mladih Grada Dugog Sela, na dokumentima, internetskim stranicama, na brošurama i letcima, plakatima, te ostalim tiskanim i elektronskim materijalima,

– nakon završetka natječaja, odabrani logotip postaje vlasništvo Savjeta mladih Grada Dugog Sela,

– Savjet mladih Grada Dugog Sela zadržava pravo manjih izmjena loga, u suglasnosti sa autorom/icom.

3. Natječaj će se objaviti na web stranici Grada Dugog Sela i web stranici lokalnog glasila Dugoselska kronika.

Javni natječaj je otvoren od 5.10. 2015. do 5.11.2015.


4. Radovi se šalju isključivo elektronskom poštom na adresu:
savjetmladih.ds@gmail.com

5. Prijava treba sadržavati:

– ime i prezime, adresu, broj telefona ili mobitela, dob natjecatelja i zanimanje

– svaki natjecatelj/ica može prijaviti maksimalno 2 (dva) rada

6. Najbolje radove odabrat će Povjerenstvo sastavljeno od članica/članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela.

7. Rezultati natječaja bit će objavljeni nakon zaključenja natječaja na stranici Grada Dugog Sela. Svi sudionici/e natječaja biti će obaviješteni da je rad zaprimljen, te o rezultatima natječaja putem e-maila.

8. Autor najboljeg rada nagradit će se sa 300,00 kn.

Nagrada autoru najboljeg rada bit će svečano uručena na prvoj sljedećoj sjednici Savjeta mladih nakon objave rezultata.

9. Ukoliko niti jedan rad neće zadovoljiti uvjete, javni natječaj će se poništiti.

10. Za sve dodatne informacije o natječaju i o Savjetu mladih Grada Dugog Sela može se poslati upit na adresu savjetmladih.ds @gmail.com 

11. Radovi pristigli nakon zaključenja natječaja neće se uzimati u obzir.

Slanjem svog rada autor pristaje na navedene uvjete korištenja.

Predsjednica

Savjeta mladih Grada Dugog Sela

Maja MatijašSkip to content