JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Upravni odjel
za društvene djelatnosti

KLASA: 620-01/18-01/05
URBROJ: 238/07-07/01-07/02-18-2
Dugo Selo, 19. studenog 2018. god.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine broj 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu, da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na e-mail adresu: janja.klindzic@dugoselo.hr do 18. prosinca 2018.godine.

Svi u ostavljenom roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni će se ugraditi u konačni Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu, koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

PROČELNIK

Veljko Bertak, prof.Skip to content