Konstituirana Komisija za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela

U Maloj vijećnici danas je konstituirana Komisija za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela, za čijeg je predsjednika izabran Zvonko Novosel Dolnjak. Sjednicu je do njegova izbora vodio predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir.
Danas su otvarane prijave pristigle na natječaj. Komisija za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela utvrdit će Prijedloge lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku godinu 2017./2018., za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, a bit će objavljene na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, J.Zorića 1 te na web stranici Grada Dugog Sela.
Po zakonskoj proceduri, zaključak o konačnoj listi donijet će gradonačelnik kao i odluku o dodjeli stipendija. Grad će dodijeliti 10 stipendija za učenike srednjih škola, od čega je pet za deficitarna zanimanja – armirač, kuhar, limar, mesar, tesar, zidar. Stipendija za studente je 10. Od ukupnog broja stipendija za studente, za deficitarna zanimanja (dipl. informatičar, dipl. ing. elektrotehnike, doktor medicine, glazbeni pedagog, logoped, profesor matematike) dodijelit će se do 5 stipendija.  Za učenike srednjih škola stipendija iznosi 550,00 kuna mjesečno, za studente 750,00 kuna mjesečno, kazao je predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir.Skip to content