Konstituirana Vijeća mjesnih odbora Grada Dugog Sela

Nakon provedenih izbora za vijeća mjesnih odbora, održanih 16. studenoga ove godine, tijekom proteklog tjedna provedene su konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora. Prema utvrđenom rasporedu konstituirano je svih 14 Vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela i to izborom predsjednika te usvajanjem Pravila Mjesnih odbora i Poslovnika o radu Vijeća Mjesnih odbora. Izbor svakog pojedinog potpredsjednika provesti će se na prvim sjednicama VMO.

Izabrani predsjednici i potpredsjednici Vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela su:

VMO Andrilovec – Željko Remenar

VMO Leprovica – Zdenko Tečić

VMO Mala Ostrna – Dražen Turković

VMO Velika Ostrna – Anita Vešligaj

VMO Kozinščak – Stipo Čeko

VMO Lukarišće – Matija Sokač

VMO Dugo Selo-istok – Željko Pintar

VMO Dugo Selo-centar – Smiljan Dokić

VMO Prozorje – Zdravko Čižmek

VMO Puhovo – Jozo Lovrić

VMO Dugo Selo-jug – Branko Deronja

VMO Dugo Selo-zapad – Luka Ivanović

VMO Kopčevec – Vedran Barkić

VMO Donje Dvorišće – Zvjezdana JambrečecSkip to content