Kućni ljubimci = odgovornost i zadovoljstvo

Gradskim odlukama osigurano sufinanciranje sterlizacije pasa i mačaka (200 kn po steriliziranoj ženki psa i 100 kuna po steriliziranoj mački) i čipiranje pasa (100 kuna po psu).

Društvene mreže preplavljene su informacijama o napuštenim psima i mačkama, koje naši sugrađani pronalaze i u želji da ih zbrinu ili da im se pronađe novi ( stari ) vlasnik, obavljuju njihove fotografije s osnovim podacima i najčešće tužnim pričama, stoji u priopćenju zamjenice gradonačelnika Dugog Sela Jasminke Kokot Bambić.

Grad Dugo Selo zahvaljuje svima koji prilikom pronalaska nezbrinute životinje postupe na način da privremeno zbrinu napuštenu životinju i ukoliko se ne javi vlasnik, da informiraju komunalnog redara ( 01/2753 633 ) koji je dužan obavijestiti pravnu osobu s kojom Grad Dugo Selo ima ugovornu obavezu, da zbrinu napuštenu životinju.

Način postupanja s izgubljenim i napuštenim životinjama detaljno je opisan u gradskoj Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s izgubljenim životinjama te divljim životinjama koju je Gradsko vijeće donjelo 29. svibnja 2018. godine.

Isto tako sukladno Odluci o sufinanciranju sterilizacije ženki pasa i mačaka Grad Dugo Selo u 2019. godini sufinancirati će sterilizaciju ženki pasa i mačaka u vlasništvu građana koji imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela. Grad Dugo Selo sufinancira sterilizaciju ženki pasa i mačaka u 2019. godini do visine osiguranih sredstava i to u visini 200,00 kuna za jednu steriliziranu ženku psa po vlasniku, te 100,00 kuna za jednu steriliziranu ženku mačke po vlasniku. Vlasnik sterilizirane životinje ostvaruje pravo na povrat sredstava za sterilizaciju temeljem Potvrde o ostvarenom pravu na sufinanciranje sterilizacije ženki pasa i mačaka, ovjerenog računa za obavljenu sterilizaciju od pravne osobe registrirane za obavljanje veterinarskih usluga te osobne iskaznice kojom dokazuje prebivalište na području Grada Dugog Sela.

Osim toga, gradonačelnik je u siječnju 2019. godine donio i Odluku o sufinanciranju čipiranja pasa na području Grada Dugog Sela kojom se sufinancira čipiranje pasa u iznosu od 100,00 kuna. Grad Dugo Selo će u 2019. godini sufinancirati čipiranje pasa u vlasništvu osoba koje imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela i koji su upisani u LYSACAN. Vlasnik psa ostvaruje pravo na povrat sredstava za čipiranje temeljem potvrde, ovjerenog računa za obavljeno čipiranje od pravne osobe registrirane za obavljanje veterinarskih usluga te uvida u osobnu iskaznicu.

Navedenim Odlukama Grad nastoji financijski pomoći građanima koji se odluče nabaviti ili zadržati napuštenog kućnog ljubimca. Isto tako navedenim mjerama nastoji se smanjiti broj napuštenih životinja i time izbjeći dodatna patnja kojoj su te nedužne životinje izložene.

Isto tako Grad će ubuduće maksimalno koristiti sredstva javnog informiranja kako bi kod građana podigao svijest o brizi za kućene ljubimce i kako bi se, u konačnici, broj napuštenih životinja sveo na najmanju moguću mjeru, zaključuje se se u priopćenju.Skip to content