Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s Ministarstvom zdravlja izradilo Plan mjera na ugroženim i rubnim područjima u svrhu zaštite i kontrole zdravlja ljudi i životinja

Plan se provodi koordinirano s Općim planom sanacije poplavljenih područja.

 Plan mjera prije povratka životinja:

Aktivnosti prije povlačenja vode provode se na ugroženim područjima, na rubnim područjima i područjima gdje se nalaze privremeno smještene životinje:

–          Zbrinjavanje živih životinja

–          Zbrinjavanje lešina životinja (organizirano neškodljivo uništavanje)

–          Deratizacija naseljima koja graniče s poplavljenim područjima, zbog migracije glodavaca sa poplavljenih na nepoplavljena područja.

–          Označavanje i cijepljenje svih premještenih/udomljenih pasa za koje nisu dostupni identifikacijski podaci te utvrđivanje podataka o vlasnicima predmetnih životinja.

Aktivnosti: Nakon povlačenja vode s poplavnih područja

–          Čišćenje, pranje i dezinfekcija štala i popratnih objekata za spremanje hrane za životinje, jame gnojnice

–          Čišćenje, pranje i dezinfekcija vodoopskrbnih objekata

–          Deratizacija

–          Osposobljavanje objekata/nastambi za prihvat životinja

 

Plan mjera nakon povratka životinja:

–          Nadziranje zdravlja životinja i provođenje ciljanih mjera u svrhu zaštite zdravlja životinja i javnog zdravlja

–          Deratizacija (kontinuirano)

 Cijeli dokument dostupan je ovdje.Skip to content