N A T J E Č A J za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2015. godini

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za dodjelu

               javnih priznanja

 

KLASA:  021-04/15-19/01

URBROJ: 238/1-01-15-05

Zagreb, 9. travnja 2015.

 

Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99 i 10/10) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje

 

N A T J E Č A J

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Zagrebačke županije u 2015. godini

 1. Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se pojedincima i pravnim osobama, ustanovama i udrugama zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.
 1. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:
 • da se radi o istaknutim pojedincima i pravnim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti, odnosno međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti,
 • da se radi o pojedincima koji u svojoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka,
 • ostvareni rezultati u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.
 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove.
 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati:
 • životopis kandidata (ime, prezime, adresa i telefonski broj)
 • točan naziv trgovačkog društva, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja je predložena za dodjelu javnih priznanja (osoba za kontakt i telefonski broj)
 • temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
 • odgovarajuća dokumentacija.
 1. Rok za podnošenje pismenih prijedloga teče od dana objavljivanja zaključno do svibnja 2015. godine.
 1. Prijedlozi se podnose na adresu: Zagrebačka županija, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI”

 Skip to content