Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije za 2016 godini

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 021-04/16-19/01

URBROJ: 238/1-01-16-05

Zagreb, 11. travnja 2016.

Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99 i 10/10) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje

N A T J E Č A J za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2016. godini

1. Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu. Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju, na jednak način, muški i ženski rod.

2. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su: – da se radi o istaknutim pojedincima i pravnim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti, odnosno međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti, – da se radi o pojedincima koji u svojoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, – ostvareni rezultati u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.

3. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove.

4. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati:

  • – životopis predloženog kandidata (ime, prezime, adresa i telefonski broj ili broj mobitela) za dodjelu javnog priznanja
  • – točan naziv trgovačkog društva, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja je predložena za dodjelu javnih priznanja (osoba za kontakt i telefonski broj ili broj mobitela)
  • – temeljito obrazloženje razloga predlaganja
  • – odgovarajuća dokumentacija
  • – podatke o predlagatelju (osoba za kontakt i telefonski broj ili broj mobitela) koji je ovlašten za dostavu prijedloga.

5. Rok za podnošenje pismenih prijedloga teče od dana objavljivanja zaključno do 31. svibnja 2016. godine.

6. Prijedlozi se podnose na adresu: Zagrebačka županija, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

Poveznica na originalni dokument: Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije za 2016 godiniSkip to content