O B A V I J E S T

Obavještavaju se umirovljenici sa prebivalištem na području Grada Dugog Sela, s mirovinom do 2.000,00 kuna da je Gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 11. prosinca 2015. godine, donio Zaključak kojim se odobrava da Vam se povodom predstojećih blagdana iz Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu, isplati 100,00 kuna jednokratne pomoći – “božićnice”.

Obavještavaju se i korisnici zajamčene minimalne naknade prema Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 99/15.), s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, da ostvaruju pravo na ovu vrstu pomoći.
Isplata jednokratne pomoći – „božićnice“ vršit će se u Računovodstvu Grada Dugog Sela, J. Zorića 1, potkrovlje – soba br. 1, i to od 15. – 23. prosinca 2015. godine, u vremenu od 09,00 – 15,00 sati.
Za isplatu iste potrebno je priložiti osobnu iskaznicu i zadnji odrezak od mirovine.

Grad Dugo SeloSkip to content