Počela isplata božićnica dugoselskim umirovljenicima

Započela podjela božićnica dugoselskim umirovljenicima. Isplaćeno je 270 božićnica, a očekuje se isplata za još 2 000 osoba, saznajemo od Marice Knezić, voditeljice odsjeka za financije u UO za gospodarstvo i financije Grada.  Inače, obavijest o ovogodišnjoj podjeli božićnica objavljena je 24. studenog 2020. na službenoj stranici Grada Dugog Sela te na Dugoselskoj kronici.

Podsjećamo, gradonačelnik Grada Dugog Sela je 24. studenog 2020. godine donio Zaključak kojim se, povodom predstojećih božićnih blagdana, odobrava isplata jednokratne pomoći za umirovljenike s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, koji imaju mirovinu do 3.000,00 kuna i za korisnike zajamčene minimalne naknade, prema Zakonu o socijalnoj skrbi, s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u iznosu od 200,00 kn. Umirovljenici su dužni prilikom podjele predočiti osobnu iskaznicu i dokaz o visini mirovine (obavijest iz banke, zadnji odrezak od mirovine, rješenje o mirovini, potvrdu HZMO o visini mirovine)! Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/2753-710.

 

NASELJE / MJESNI ODBOR MJESTO PODJELE DATUM VRIJEME
PROZORJE Vatrogasni dom Prozorje 02.12.2020. 09,00 – 11,00
DONJE DVORIŠĆE Vatrogasni dom Donje Dvorišće 02.12.2020. 11,30 – 13,00
LEPROVICA Društveni dom Leprovica 02.12.2020. 09,00 – 11,00
ANDRILOVEC Vatrogasni dom Andrilovec 02.12.2020. 11,30 -13,00
MALA OSTRNA  I VELIKA OSTRNA Vatrogasni dom Ostrna 02.12.2020. 09,00 – 13,00
KOPČEVEC Mihanovićeva 1, Dugo Selo, blagajna DKPC-a 03.12.2020. 09,00 – 14,00
PUHOVO Mihanovićeva 1, Dugo Selo, blagajna DKPC-a 04.12.2020. 09,00 – 13,00
KOZINŠČAK Mihanovićeva 1, Dugo Selo, blagajna DKPC-a 07.12.2020. 09,00 – 14,00
LUKARIŠĆE Mihanovićeva 1, Dugo Selo, blagajna DKPC-a 08.12.2020. 09,00 – 14,00
MO DUGO SELO ZAPAD Mihanovićeva 1, Dugo Selo, blagajna DKPC-a 09.12.2020. 09,00 – 14,00
MO DUGO SELO JUG Mihanovićeva 1, Dugo Selo, blagajna DKPC-a 10.12.2020. 09,00 – 14,00
MO DUGO SELO ISTOK Mihanovićeva 1, Dugo Selo, blagajna DKPC-a 11. i 14.12.2020. 09,00 – 13,00
MO DUGO SELO CENTAR Mihanovićeva 1, Dugo Selo, blagajna DKPC-a 15., 16. i 17.12.2020. 09,00 – 13,00

 

Umirovljenici su dužni prilikom podjele predočiti osobnu iskaznicu i dokaz o visini mirovine (obavijest iz banke, zadnji odrezak od mirovine, rješenje o mirovini, potvrdu HZMO o visini mirovine)!

 

                                                                                                                                                                                GRAD DUGO SELO

 

POPIS ULICA PO MJESNIM ODBORIMA

 

MJESNI ODBOR DUGO SELO – JUG

OBUHVAĆA SLIJEDEĆE ULICE: Rugvička, Štefanovićeva, Trnoščica, Industrijska, Savska, Dravska, Sutlanska, Odranska, Savski gaj, Lonjska, Črnečki gaj, I. savski odvojak, II. savski odvojak, Dunavska, Vrtni put, Ulica Matije Gupca, Staklarska ulica, Kratka ulica, Murska ulica, Gospodarska ulica

 

MJESNI ODBOR DUGO SELO – CENTAR

OBUHVAĆA SLIJEDEĆE ULICE: J. Predavca, Kolodvorska, Veterinarska, Opetočka, B.A.Kažotića, Vatrogasna, Zagrebačka ulica od kućnih brojeva 2 i 22 i od 1 do 59, Domobranska, D.Domjanića, V.Nazora, A.K.Miošića, M.Držića, P.Berislavića, Šaškovečka ulica kućni brojevi 1 i 3, Jarek, J.Zorića od kućnog broja 2 do kućnog broja 88 i od 1 do 87, Sajmišna, Miroslava Krleže, Hrvatskih branitelja, Oborovska, Laznice, Gorička, 30. svibnja, S.Oštarijaša, E.Kumičića, A.Cesarca, S.Kolara, M.J.Zagorke, Perivoj I.B.Mažuranić, A.Mihanovića, Ulica V. Gotovca, Ulica grada Vukovara, Hrvatskog preporoda od kućnog broja 59, Ulica II. gardijske brigade „Gromovi“, Perivoj grofa Draškovića, Osječka, S.Ferenčaka, Sportska, Jantolov breg, M.Marulića J.Dalmatinca, A.G.Matoša, I.G.Kovačića, Školska, dr.J.Crnića, Đ.Dubenika, Iločka, dr.V.Preloga, Starjak, Martinski vijenac, Erdutska, Vrhovec, Zelengaj, Šolin put, Podravska, Vincelirska, Turopoljski put, Kontesin put od kućnog broja 1 do 45 i od kućnog broja 2 do 48, Kutec, T.Ujevića, Dugoselska, Trnac, Grofova, Barutanska, V.Majera, D.Tadijanovića, Martinska ulica od kućnog broja 179 do kućnog broja 199, Živica od kućnog broja 2 do 6.

 

MJESNI ODBOR DUGO SELO – ISTOK

OBUHVAĆA SLIJEDEĆE ULICE: Šaškovečka ulica od kućnog broja 5 do kraja i od kućnog broja 2 do kraja, J.Zorića od kućnog broja 90 do kućnog broja 228a i od kućnog broja 89 do kućnog broja 171, Ante Starčevića, Marijanska ulica – zapadna neparna strana, Kozinščak – Kozinska ulica od kućnog broja 1 do 11. Martinska ulica od kućnog broja 11 do kućnog broja 167 (Prozorje – Martinska ul kućni broj 37), B. Huzanića od kućnog broja 2 do kućnog broja 56a (i kućni broj 54c -Puhovo, Bože Huzanića ) i od kućnog broja 1 do kućnog broja 51, Nova cesta, I. pl.Zajca, Rimski put od kućnog broja 2 do kućnog broja 38, A. Augustinčića, A. Šenoe, I. Meštrovića, Jezerska, A. T. Mimare, Kalnička ulica od kućnog broja 1 do kućnog broja 27, Dubravkin put, Aleja tišine, Dubrava, Kiselica, Bencek, Liševo, Lipčica, Bregi, Beline, Trsje, Medecina, Ključec, Vrbovečka, Rožarija, Izabele, Lug, Žumberački put, Lucen, Huzanićev odvojak, N. Tesle, Podolje, Krč, Osredek,

 

MJESNI ODBOR DUGO SELO – ZAPAD

OBUHVAĆA SLIJEDEĆE ULICE: Zagrebačka ulica od kućnog broja 24 do kraja i od kućnog broja 67 do kraja, Klanjec, Zelinska, Srednjaki, Prečnica, Rudine, Završje, Voćarska, V. Lisinskog, Braće Radić, K. Zrinski, I. Kukuljevića, S. Vraza, Lj. Gaja, V.Jagića, Ružmarina, Kopčevečka od kućnog broja 1 do kućnog broja 7 i od kućnog broja 2 do kućnog broja 6, Radnička ulica od kućnog broja 2 do kućnog broja 58, Ulica Hrvatskog preporoda od kućnog broja 1 do kućnog broja 53, Martinska ulica od kućnog broja 203 do kućnog broja 279 , Živica od kućnog broja 8 do kućnog broja 44 i od kućnog broja 1 do kućnog broja 31, Kocijanska, Novo brdo, Pudarska, Jarek, Vinogradarski put, Granešinski put, Rudiščaki, Mala ulica, Mladina, Melićka, Zlatarska, Krapinska, Ulica Anđelke i Belizara Božiković.

MJESNI ODBOR KOZINŠČAK

OBUHVAĆA SLIJEDEĆE ULICE: Kalnička ulica od kućnog broja 2 do kućnog broja 14a – istočna strana( Dugo Selo – Kalnička ulica – 4, 6, 12 i 14) , Martinska ulica od kućnog broja 1 do kućnog broja 9 i od kućnog broja 2 do kućnog broja 90a (Dugo Selo – Martinska ul. kućni brojevi 3, 4, 34, 72) i (Prozorje – Martinska ul kućni brojevi 6, 68, 82, 88 i 90g ), Ulica J. Zorića od kućnog broja 173 do kućnog broja 181 (Dugo Selo –J.Zorića 173, 173b i 175), Kozinska ulica od kućnog broja 2a do kraja – istočna strana i od kućnog broja 13 do kućnog broja 85 – zapadna strana i Lukarišće – Kozinska kućni broj 2a, Ulica Imbrine – desna parna strana, Livanjska ulica, Prozorski odvojak – južna strana, Kraljevina, Carski put, Ulica M. Držića, Ulica I. Mahača, Ulica R. Boškovića, Ulica T. Koščeca, Ulica J. i A. Pintara, Ulica S.Vurića, odvojak Tome Kapitana, Bunarska ulica, I. odvojak ulica F. Blažinca (kućni brojevi 4a, 4b, 5, 6 i 8), II. odvojak F. Blažinca, Ulica F. Blažinca, Ulica I. Gundulića, Četrnja, Ulica T. Kapitana od kućnog broja 1 do kućnog broja 51 i od kućnog broja 2 do kućnog broja 60.

 

MJESNI ODBOR KOPČEVEC

OBUHVAĆA SLIJEDEĆE ULICE: južna strana Radničke ulice (neparni brojevi), Ulica hrvatskog preporoda od kućnog broja 2a do 48 (Dugo Selo-Ulica hrvatskog preporoda kućni brojevi 10, 22, 32, 34 i 42), Kopčevečka od kućnog broja 9 do kućnog broja 63 i od kućnog broja 8 do kućnog broja 52, Jasmina, Magnolija, Jorgovana, Lipa, Čret, Ulica A. Salapića, Brinjska, Kumrovečka, Horvati, Rakovička, Plitvička, Koranska, Rastoke, Mrežnička, Luka, Slunjska, Cetingradska, Kupska, Ulica grada Biograda na moru, Ogulinska, Frljakova, Ulica bagrema.

 

MJESNI ODBOR PUHOVO

OBUHVAĆA SLIJEDEĆE ULICE: Bože Huzanića – Puhovo i Dugo Selo od kućnog broja 55 do kraja i od kućnog broja 58 do kraja, Gredice, Puhovec, Boki, Lužec, Puhovska ulica, I. Puhovski odvojak, II. Puhovski odvojak, Puhovska poljana, Donje gredice, Gospodarska ulica.

 

MJESNI ODBOR PROZORJE

OBUHVAĆA SLIJEDEĆE ULICE: Martinska ulica – Dugo Selo i Prozorje od kućnog broja 92 do kućnog broja 264 , Ulica Imbrine od kućnog broja 1 do kućnog broja 7 – sjeverna neparna strana, Martinski klanjec, Prozorski odvojak (parni brojevi), Grgošićeva ulica, Prozorska ulica, Lovački put, Peharček, Herendićeva ulica, Luterovečka ulica, Graberska ulica, Šimunčeva ulica, Meglinečki put, Bunarska ulica, Ulica Sv. G. Del Bufala.Skip to content