OBAVIJEST GRAĐANIMA GRADA DUGOG SELA

Obavještavaju se građani Grada Dugog Sela da postoji mogućnost otvaranja ordinacije obiteljske medicine u Naselju Velika Ostrna u Dugom Selu.

Iz navedenog razloga Grad Dugo Selo provodi anketu o postojanju/nepostojanju dovoljnog interesa građana za otvaranje iste.

Molimo zainteresirane da popune anketni listić.

Grad Dugo Selo

Dom zdravlja Zagrebačke županije

Anketni listic za ambulantu u Ostrni Skip to content