Obučeno 62-oje pripadnika dugoselske postrojbe Civilne zaštite opće namjene

U organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb u Dugom Selu je u subotu, 30. svibnja, organizirano osposobljavanje pripadnika postrojbi Civilne zaštite opće namjene Grada Dugog Sela. U provedbi osposobljavanja sudjelovali su voditelj Odjela za preventivne i planske poslove PUZS Zagreb Mario Vegar, djelatnici djelatnica Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja uz pomoć djelatnika Crvenog križa Dugo Selo. Program je obuhvatio teoretski dio, organiziran u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela te praktični koji je odrađen na platou Vatrogasnog doma DVD-a Dugo Selo te u dvorišnom prostoru Crvenog križa Dugo Selo. Kako nam je pojasnio voditelj Odjela za preventivne i planske poslove PUZS Zagreb Mario Vegar – osposobljavanje ima „za cilj upoznati pripadnike postrojbi s osnovnim zadaća, organizacijom i funkcioniranjem civilne zaštite“. U teorijskom dijelu pojašnjen je sustav zaštite i spašavanju u Republici Hrvatskoj, temeljne zadaće civilne zaštite te prava, obveze i mobilizacija pripadnika civilne zaštite. Bilo je riječi o temi “Taktika i postupci postrojbi civilne zaštite opće namjene u mjerama civilne zaštite” kroz koju je pojašnjena organizacija i provedba mjera civilne zaštite u nadležnosti postrojbi, suradnja i koordinacija aktivnosti sa povjerenicima, sklanjanje, evakuacija i zbrinjavanje ljudi, organizacija mjesta prikupljanja i prihvatnog centra, skrb oko evakuiranih i zbrinutih, mjere provođenja u uvjetima poplava te osnovne tehnike spašavanja kod ruševina . U praktičnom dijelu nastojalo se osposobiti pripadnike postrojbi za izvršenje namjenskih zadaća, a koje proizlaze iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja, odnosno Plana Civilne zaštite. Tako je 62-oje članova postrojbe Civilne zaštite opće namjene iz Dugog Sela obučeno kako izraditi zečje nasipe, kako podići šatorsko naselje, a uz pomoć djelatnika Crvenog križa Dugo Selo obučeni su i osnovama pružanja prve pomoći.

Pripadnike Civilne zaštite posjetio je i zamjenik gradonačelnika Pavo Jakovljević, pročelnik za Gradskog odjela za društvene djelatnosti Veljko Bertak, dok je cjelodnevnom osposobljavanju nazočio zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Dugog Sela Stjepan Bertek. Na kraju svim sudionicima uručene su potvrde o uspješno zaključenoj edukaciji.Skip to content