Odbor za komunalnu djelatnost o izvješćima o realizaciji programa gradnje i programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Pod predsjedavanjem Mate Rajkovače, te u prisustvu gradonačelnika Stipe Velića, potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Božidara Cika, te pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marija Vinka i njegovih stručnih suradnika, sinoć je održana sjednica Odbora za komunalnu djelatnost na kojoj su razmotrene točke dnevnog reda sutrašnje sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. Radi se o izvješćima o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu te programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Program gradnje planiran je u iznosu od 7.012.500 kuna, dok je na kraju godine realizirano ukupno 5.136.646 kuna. Od toga od komunalnog doprinosa je ostvareno 3.602.699 kuna prihoda (planirano 3.768.500), od naknade iz cijene javne usluge nešto više od planiranog 777.183 kuna (dok je planirano 742.000), jedino su planirana sredstava iz proračuna u iznosu od 2,5 milijuna kuna smanjena na ostvareni 756.763 kune. Na pitanje člana Odbora Stjepana Štefinovca koji su razlozi vrlo slaboj realizaciji programa, od svega 50 posto, s obzirom da je tijekom godine program prolazio kroz dvije izmjene i dopune, a s početnih planiranih 10.935.000 kuna, smanjen je na 5.136.646 kuna. „Djelomično se radi o uštedama, kao što je primjer izgradnje nogostupa u Ulici B. Huzanića za koji se prvotno planiralo 1,5 milijun kuna, dok je realizirano 800.000 kuna“, pojasnio je pročelnik, dodajući kako se radi i o „smjelom početku godine kada se planiraju projekti koji nemaju stopostotnu vjerojatnost realizacije, no i isti moraju biti predviđeni na financijskoj strani proračuna“. U prošloj godini iz porgrama je, između ostalog, relaizirana izgradnja dječjeg igrališta Dugo Selo jug te street work out parka kod Sportske dvorane, dio nogostupa u Ulici B. HUzanića do Ulice Gredice, a najveći dio sredstava uložen je u asfaltiranje nerazvrstanih cesta više od 2 milijuna kuna. Zatim izrađen je plan groblja, odnosno grobnih mjesta, a javna rasvjeta je izgrađena u Ulici grada Vukovara. Krajem godine ostvareni su poticaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izgradnju reciklažnog dvorišta, a uskoro će Grad dobiti i potrebne dozvole za izgradnju, najavio je pročelnik.
Prema izvješću o izvršenju program održavanja komunalne infrastrukture također je smanjen – s planiranih 4.406.000 kuna na 4.058.497 kuna ostvarenih prihoda, čemu je najvećim dijelom utjecao manji priljev prihoda od komunalne naknade (od 4 milijuna planiranih prihoda, ostvarilo se gotovo 500.000 kuna manje). Član Odbora Štefinovec komentirao je kako su troškovi električne energije za javnu rasvjetu visoki te da li se razmišlja o promjeni dobavljača, na što je pročelnik odgovorio da je Grad potpisao dvogodišnji ugovor s tvrtko ProEnergy te da razlike između ostalih dobavljača nisu velike da bi se u ovom trenutku raskidao ugovor. Također je dodao kako je Grad ušao u projekt master plan rasvjete te su agenciji REGEA poslani podaci potrebni za izradu energetskog pregleda na temelju kojeg će biti predložene mjere uštede i norme. Članovi Odbora većinom glasova usvojili su predložena izvješća te su ista proslijeđena Vijeću na razmatranje i usvajanje.Skip to content