Grad Dugo Selo proglasio dva dana žalosti

Na temelju članka 64. stavka 3. točke 28. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13), gradonačelnik Grada Dugog Sela dana 13. listopada 2016. godine, donosi

 

O D L U K U

o proglašenju Dana žalosti na području Grada Dugog Sela

 

  1. Zbog tragične pogibije građana Grada Dugog Sela, Danijela Nikolića (rođen 12.08.1996.) i Mateja Sertića (rođen 23.09.1996.) u prometnoj nezgodi koja se dogodila na cesti Drenčec-Cerje u ranim jutarnjim satima 13. listopada 2016., proglašavam 14. listopad 2016. (petak) i 15. listopad 2016. (subota) Danima žalosti na području Grada Dugog Sela.
  1. Dani žalosti označit će se spuštanjem zastave na pola koplja  na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti, pravosudna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zgradama ostalih institucija, udruga i klubova na području Grada Dugog Sela koji imaju istaknutu zastavu.
  1. Tijekom Dana žalosti neće se na javnim mjestima održavati događaji sa zabavnim sadržajima.
  1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da svoje poslovanje obavljaju primjereno Danu žalosti.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA:  023-01/16-01/226

URBROJ: 238/07-01-16-01

Dugo Selo, 13. listopad 2016. god.

Gradonačelnik

 

Stipo Velić, dipl.ing.

Dostaviti:

  • Mediji
  • Internetska stranica Grada Dugog Sela
  • Oglasna ploča Grada Dugog Sela
  • spis, pismohrana

Odluka o proglašenju dana žalosti (PDF dokument)

 

 

 

 Skip to content