Održana 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

U Gradskoj vijećnici održana je 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Dugo Selo. Sjednicu je vodio predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir.

 

Pitanja gradskih vijećnika

Aktualni sat pitanjima je započeo vijećnik Siniša Kljaić. Zanimao ga je stav o radu  stručne suradnice u turističkoj zajednici te o načinima na koji se potiče gospodarstvo grada odnosno da li se razmišlja o poticajima privatnog sektora u perspektivi proračuna za 2019. godinu navevši primjere grada Samobora i općine Bednja. Gradonačelnik Nenad Panian odgovorio je kako je stručna suradnica radila honorarno, sudjelovala je u tri ili četiri manifestacije. Službe grada su zahtijevale nekoga dodatnog. Odradila je svoj posao, a za „Stara jela“ i „Martinje“  nije angažirana jer su bila skinuta sredstva za tu namjenu na rebalansu. Što se tiče gospodarstva, stalno se traže mogućnosti za pomoć gospodarstvenicima, stručne službe provode razne aktivnosti. Imamo različitu strukturu, najviše autoprijevoznika. Mora se raditi na dovođenju tvrtki, kada oforme gospodarski zonu, koje će moći sudjelovati u razvoju grada na drugačiji način, a da im se pomogne. Grad je otvoren za sve, ali ne može se pristati na sve i pod svaku cijenu, rekao je gradonačelnik Panian. Kljaić je još sugerirao  da bi se poduzetnike moglo privući preko PR-a te predložio tematsku sjednicu o tome kako gospodarstvo usmjeriti na srednjoročni i dugoročni rast.

Vijećnici Ivani Perković odgovoreno kako je 19 garažnih mjesta u Arkusovoj zgradi sada neiskorišteno, ali su s vlasnicima garaža u aktivnim pregovorima. Radi se o prostorima između Kolodvorske 1 i 3, uskoro se očekuje izdavanje suglasnosti, da se zamjene mjesta u garažnom prostoru u suterenu zgrade za mjesta u ovom dijelu gdje bi se to pretvorilo u javni parking. Kasnije je ovdje Prostornim planom predviđeno podzemno parkiranje i jedan oblik javne površine. Za sada nema penalizacije za nesortiranje. Grad se javio za nabavu spremnika, rok je pomaknut za početak sljedeće godine i za to je na dnevnom  redu točka o produženju odluke,  pojasnio je pročelnik UO za stambeno gospodarstvo Marijo Vinko na drugo pitanje vijećnice.

Pisani odgovor dobit će vijećnica Ivana Krišto o popisu EU projekata koji su realizirani i aplicirani  na inicijativa Grada od kada je gradonačelnik preuzeo vođenje Grada. Po pitanju informiranja građana o razvrstavanju otpada, gradonačelnik je odgovorio kako je raspisan natječaj, dobila je tvrtka koja će provesti sve te programe i građani će biti obaviješteni na vrijeme. Provodit će se preko informativnih emisija, letaka, radi se o sredstvima od 400.000 kuna. Kako je naglasio, treba naći modalitet koji će građanima Dugog Sela objasniti načine odvajanja, svrhu i benefite.

Mara Mumuza ukazala je na problem podignute rampe na pružnim prijelazima. Kada se radi o kvaru na rampi, strojovođe su dužni usporiti i zaustaviti vlak. Poslan je upit policiji, zamoljeno je da pripaze, pogotovo zbog prilično nepreglednih prijelaza u Puhovu i Ostrni, kazao je Panian podsjetivši i na nedavno iskliznuće vlaka u Prikraju.

Da li su raspisani natječaji za kanalizaciju jer postoji rok i osigurani su veliki novci, pitao je Stipo Velić s naglaskom na Martinsku ulicu. Pitao je i o šetnici U Domobranskoj kao poveznici s Martin bregom. Za šetnicu je sve napravljeno, očekuje se otkup parcela. O kanalizaciji je govorio gradonačelnik. Kao predsjednik skupštine ViO ZŽ-a, potpisali smo u desetom mjesecu prošle godine taj natječaj za kanalizaciju vrijedan 173 mil.kuna za Dugo Selo i Rugvicu i čekali do 15.7., dobila je neka firma iz Vinkovaca i sada kreću projekcije i radovi, pojasnio je Panian. U dogovoru s direktorom Mastenom oformit će se radne skupine koje će pratiti koji se dijelovi rade s obzirom da se radi o opsežnim radovima koji obuhvaća preko 8 500 priključaka sekundarne kanalizacije. Za sada ne zna od kuda će točno krenuti radovi. Dopunio je zamjenik gradonačelnik Nikola Tominac kazavši kako je to izuzetno složen projekt, pogotovo dijela oko Martin brega. U tijeku su pripreme za njegovi izvedbu s obzirom na zahtjevnost. Trebat će posebne regulacije prometa, čeka se sastanak s ViO ZŽ, bit će potrebna i koordinacija s komunalcima (plin, voda) te s policijskom postajom Dugo Selo. Službe moraju biti spremne za sve vanredne situacije poput loma plinovoda, vodovoda, klizišta posebice kod brdskih područja… Građani će o svemu biti informirani putem sredstava javnog priopćavanja. Pročelnik Uo za financije Dean  Dragičević dodao je kako je natječaj u provedbi, natječaj za nadzor je objavljen. Poslali su dopunu dokumentacije, četiri su natjecatelja. Što se tiče izvođenja radova, osigurana su 133 mil. kuna, a najjeftinija je ponuda 159 mil. kuna što je 20 posto više od osiguranih sredstava. Ako dobiju suglasnost investitora Hrvatskih voda i Ministarstva tada se ide u postupak pregovaranja. Čeka se rješenje Ministarstva, plan početka radova je proljeće 2019. godine.

Do sada još nije proveden nadzor mikročipiranja pasa, čeka se mogućnost spajanja na bazu čipiranih pasa pri Ministarstvu poljoprivrede. Kad se steknu uvjeti krenut će se po naseljima, onda i po stambenim zgradama, odgovorio je Vinko vijećnici Renati Jelečki. Prenijela je pritužbe građana, stanovnika Jantolovog brega, koji žive u blizini parka za pse. Gradonačelnik je upoznat s tim problemom, neki se vlasnici pasa ne pridržavaju kućnog reda. Park je otvoren do 19 sati, no ima onih koji dolaze poslije te rade buku. Razmišlja se da se park počne zaključavat ili da se postave kamere, posadilo bi se i neko bilje kao bukobran.

Kao gorući problem grada vijećnik Stjepan Štefinovec istaknuo je javni gradski prijevoz. Taj nedostatak nitko ne rješava, građanima je stoga puno toga nedostupno. Panian je naveo kako su vođeni razgovori s Čazmom i drugim autoprijevoznicima. Mikroprijevoz, ZET, integrirani prijevoz- stalno se vrti neko rješenje, naveo je. Kao opciju izdvojio je  mikroprijevoz (minibuseve) po uzoru na neke prijevozne servise. Njegova ideja bila je da se raspiše natječaj, Grad da subvencionira putnicima dio sredstava, u smislu zadovoljstva građana. Nitko nije zainteresiran imati gradski prijevoz na tako malom području kao što je Dugo Selo, a da to bude isplativo. Radi se na tome, čeka se i Zakon o integriranom prijevozu. Vezano za nedavno onečišćenje zraka kod Mipela, Štefinovec je pohvalio promptno reagiranje Grada. Ukazao je i na zrak u Industrijskoj ulici, u kojoj se često osjeti miris kao po nekoj akumulatorskoj kiselini, a koji udišu stanovnici Puhova, naselja Jug i najbitnije djeca, te zatražio da se ispita tko i koliko zagađuje zrak. UO povremeno reagira na prijave građana, te prijave se prosljeđuju prema Min.zaštite okoliša koje vrši inspekcijski nadzor. Zagrebačka županija planira tamo postaviti jednu mjernu stanicu.

Vijećnika Božidara Cika zanimalo je tko je odlučio prijaviti kao prioritetne projekte „Rekonstrukcija stare škole u Velikoj Ostrni“ i „Izgradnja Društveng doma u Maloj Ostrni“ na EU natječaj mjeru 7.4.1. te što je s projektom izgradnje vatrogasne garaže u Velikoj Ostrni za koju je napravljen projekt, ishođena građevinska dozvola i plaćeni svi doprinosi. Činjenica je i da Grad već 8 godina plaća najam za garažu za navalno vozilo. Kod prijave rukovođeni su s mogućnosti da se ostvare sredstva i društvena korist. Stara škola ocijenjena je kao potentniji projekt. Ne znači da se i garaža neće prijaviti na neki natječaj u sljedećem krugu, kazao je pročelnik Vinko. Na drugo pitanje hoće li izgradnja sekundarne kanalizacije u V. i M. Ostrni obuhvatiti sve ulice, Cik će dobiti pisani odgovor.

 

Prisegnuo novi vijećnik Ivan Gereci

Novi vijećnik u Gradskom vijeću je Ivan Gereci te je danas svečano prisegnuo. Dolazi iz redova HDZ-a, a kao zamjenik Anđelke Knezović Svetec koja je svoj mandat vijećnice stavila u mirovanje. Izvješće o mirovanju mandata gradskoj vijećnici i početku obnašanja dužnosti njenog zamjenika podnio je predsjednik Mandatne komisije Božidar Cik. Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak o istome.

 

Usvojeni dokumenti procjena rizika od velikih nesreća, kao ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Gradski vijećnici upoznati su s dokumentom Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Dugo Selo koji je izradila tvrtka „Planovi i procjene“ j.d.o.o. iz Varaždina te na sjednici prezentirao predstavnik tvrtke Nenad Vidović. Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Zagrebačke županije temelj su izrade dugoselske Procjene rizika od velikih nesreća, a svrha smjernica je uređenje sveobuhvatnog, cjelovitog i objektivnog pristupa tijekom procesa procjenjivanja rizika kako bi se ublažile njihove posljedice po zdravlje i živote ljudi, materijalna i kulturna dobra i okoliš. Procjenom je detektirano 7 ugroza mogućih na našem području, a to su: potres, poplava, epidemija i pandemija, ekstremne vremenske temperature, nesreće na odlagalištima otpada, tehničko-tehnološke nesreće s opasnim i tehničko-tehnološke nesreće u prometu. Procjenom su izračunate vjerojatnosti izbijanja ugroze kao i predviđanje mogućeg scenarija. Vijećnik Siniša Kljajić uz napomenu da se isprave pojedine tehničke pogreške koje su se potkrale (nenavođenje objekta zgrade Dječjeg vrtića) istaknuo je da je potrebno u sustav uključiti i predstavnike mjesnih odbora, na što je pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak kazao da su povjerenici i koordinatori na terenu upravo iz MO, najčešće su to predsjednici i zamjenici. Kljajić također apelira da se sustav civilne zaštite nužno treba rješavati jer konkretno ovom Procjenom se utvrđuje da civilna zaštita do sada nije zaživjela na terenu, a opremljenost, obučenost i uvježbanost je zanemariva te se neće ubuduće razvijati, već će Grad Dugo Selo svoje obaveze u funkcioniranju sustava CZ na području Grada vršiti prvenstveno gotovim snagama i pravnim osobama od interesa za sustav CZ (DVD, HGSS-stanica Zagreb i GDCK Dugo Selo). Zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac slaže se da sustav civilne zaštite nije kvalitetan, no navodi da takvo stanje, nažalost je prisutno na području cijele države. Vijećnici su jednoglasno prihvatili dokument Procjene, uz napomenu da se unesu ispravci

Vijećnici su u nastavku također upoznati i s dokumentima Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te s Planom zaštite od požara za Grad Dugo Selo, koje je izradila tvrtka „Radna sigurnost“ j.d.o.o. Pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak, koji je prezentirao iste dokumente, naveo je kako postupak izrade, dobivanje prethodnih mišljenja, kao i suglasnosti od nadležnih institucija traje dvije godine. Većinom glasova vijećnika usvojena je i Procjena i Plan zaštite od požara.

 

Odgoda primjene odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

„S obzirom da nisu osigurani tehnički preduvjeti za primjenu odluke o novom načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s 1. studenim ove godine, odluka se odgađa do 1. srpnja 2019. Godine, do kada je planirano ispuniti tehničko-tehnološke uvjete za prikupljanje otpada te naplatu odvoza otpada na području grada“, pojasnio je direktor Dugoselskog komunalnog poduzetničkog centra Tadija Penić. Odluka se prolongira jer korisnicima javne usluge nisu osigurani spremnici za razdvajanje biootpada, te se u međuvremenu pojavio i problem s razdvajanjem tekstilnog otpada zbog kojeg je ugovorni sakupljač povukao svoje spremnike s javnih gradskih površina. Ovom odlukom, također se predlaže uvođenje socijalne povlastice za korisnike koji stvaraju veću količinu pelena (za obitelji s malom djecom i starijim bolesnim osobama) koji će tako (zasebnim vrećama za pelene) umanjiti svoj mjesečni račun tako što će im odvojena količina otpadnih pelena smanjit ukupnu količinu miješanog komunalnog otpada, nadalje je elaborirao direktor Penić. Vijećnica Ivan Krišto tražila je pojašnjenje da li su Izjave korisnika bila informativne ili obvezujuće, na što je direktor odgovorio da su bile obvezujuće, no ne postoje sankcije za korisnike ukoliko nisu bile ispunjene, takvi korisnici će automatizmom biti svrstani u kategorije koje je DKPC oformio. Vijećnik Siniša Kljajić naveo je primjer razgradnje pelena do celuloze koji se primjenjuje u Đakovu, kao moguće rješenje i za Dugo Selo, s obzirom da će se pelene odvoziti s ostalim miješanim komunalnim otpadom te odlagati na odlagalište. Odluka je usvojena jednoglasno.

 

Utvrđene nagrade Grada Dugog Sela za 2018. godinu – svečano uručenje uz Dan Grada

Temeljem pristiglih prijedloga Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela predložio je Gradskom vijeću sljedeće dobitnike nagrada Grada za 2018. godinu – nagrada za životno djelo bit će posthumno dodijeljena Branku Deronji, istaknutom sportskom djelatniku, a na prijedlog gradonačelnika Nenada Paniana i predsjednika Gradskog vijeća Darjana Budimira. Nagradu za životno djelo dobit će i Stjepan Bertek, istaknuti vojno-politički djelatnik na prijedlog Udruge „Hrvatski vitezovi-ratni veterani 1991“. Godišnje nagrade, iz područja kulture, za postignuta dostignuća dobit ć pjesnik i glumac, čuvar tradicionalnog kajkavskog izričaja Želimir Novak na prijedlog Kluba pisaca pri Gradskoj knjižnici Dugo Selo; više puta nagrađivane na domaćim i inozemnim natjecanjima glazbenice/flautistice Marta Sesar i Sara Lončar na prijedlog Glazbene škole Dugo Selo.

Godišnju nagradu na području promicanja ljudskih prava dobit će plivačica Marija Badrov zbog iznimnih sportskih rezultata i borbe za jednaka prava osoba s invaliditetom, a na prijedlog Građanske inicijative Drugo Selo. Godišnju nagradu na području sporta i tehničke kulture dobit će i student FSB-a i inovatora Miroslava Marka Baču, također na prijedlog GI Drugo Selo. Godišnje nagrade primit će i student Grafičkog fakulteta, dobitnik Rektorove nagrade za 2017./2018. godinu Fabijan Nushi  te student medicine, Mirko Klarić koji je ostvario iznimne rezultate na državnoj maturi kao izvanredan učenik XV.gimnazije (MIOC), a njih su za Godišnje nagrade predložili gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća. Godišnju nagradu iz područja gospodarstva ove godine dobiva tvrtka „Bagarić usluge d.o.o.“ kao značaj subjekt gospodarstva na području grada.

Zahvalnice će ove godine primiti DVD Dugo Selo za 125. godišnjicu kontinuiranog i uspješnog rada dobrovoljnog vatrogastva; Obrt Konoba Barba za dugogodišnju ugostiteljsku tradiciju, Jasmin Solaković zbog njegova nesebična čina spašavanja ljudskog života;  NK Dugo Selo koji je ove godine proslavio 95. obljetnicu rada, i postojanja, Auto klub Dugo Selo koji slavi 70. Godišnjicu te Aleksandar Duković, humanitarac iz Zagreba tijekom ove godine donirao je Gradu 6 PC računala, priprema i donaciju OŠ „Ivan Benković“.

Godišnje nagrade Grada i zahvalnice dobitnicima će biti uručeno na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela povodom Dana grada.

 

Pokrenuta izrada UPU Dugo Selo – Zapad

Vijećničkom odlukom pokrenut je postupak izrade Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad kojim se obuhvaća područje uz željezničku prugu na jugu te područje uz budući nadvožnjak preko pruge i spojne ceste. Radi se o djelomično neuređenom građevinskom području te je potrebno prostorne odnose i osnovnu infrastrukturu unutar obuhvata Plana redefinirati. Na području uz željezničku prugu predviđa se ukidanje zone gospodarske aktivnosti te se iste pozicioniraju južnije od pruge.

Odlukom vijećnika van snage je stavljen Detaljni plan uređenja Starjak, jer, kako je pojasnio pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko, njegovo postojanje je postalo suvišno, s obzirom da isti plan iz 1995. Godine u potpunosti je konzumiran te će se svaka daljnje intervencije u prostoru rješavati Prostornim planom uređenja grada Dugog Sela.

 

Inicirana izrada Strategije o sportu Grada Dugog Sela 2019 – 2029

Trenutno stanje sporta i sportske infrastrukture na području grada bila je tema rasprave gradskih vijećnika na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća. Uvodna izlaganja s aktualnim informativnim podacima imali su pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak, tajnik Zajednice športskih udruga grada Dugog Sela Franjo Končić te ravnatelj Sportskog centra grada Dugog Sela Miroslav Škrlec.

„Grad Dugo Selo je 2. grad u Zagrebačkoj županiji po izdvajanju za javne potrebe u sportu, odnosno 2 milijuna i 70.000 kuna ili 5,23% ukupnog gradskog proračuna“, naveo je pročelnik Bertak, dodajući također da je Grad Dugo Selo jedini županijski grad koji osigurava prijevoz sportaša. Grad Dugo Selo dugogodišnje njeguje organiziran natjecateljski sport, među kojima je Nogometni klub Dugo Selo sa svojih 95. godina kontinuiranog rada, slovi ne samo kao najstarija sportska udruga na području grada i Zagrebačke županije, već je i među najstarijim u Republici Hrvatskoj. Upravo vrhunski rezultati na državnim i međunarodnim natjecanjima pokazatelj su kvalitetnog i stručnog rada s sportašima natjecateljima, no, kako navodi pročelnik Bertak, našem gradu nedostaje organizirani rekreativni sport i njegova popularizacija kod širokog spektra generacija građana. Zajednica športskih udruga grada Dugog Sela okuplja 17 sportskih udruga, 52 momčadi i 814 licenciranih natjecatelja i 48 trenera. Zajednica sukladno ranije utvrđenim kriterijima raspoređuje proračunska sredstava pojedinim svojim članicama, odnosno klubovima, između ostalo, naveo je tajnik Končić. Iako su zahtjevi i potrebe Zajednice prema Gradu više i veće, izdvajanja iz gradskog proračuna za sport među najvišima su u Zagrebačkoj županiji, naglašava tajnik. Sportski centar Dugo Selo uz Gradsku sportsku dvoranu, izgrađenu 2004. godine, fitness dvoranu, malu dvoranu za stolni tenis, igralište s umjetnom travom (zimi klizalište) u sklopu djelatnosti održava i ostalu sportsku infrastrukturu na području grada, a neki objekt datiraju iz 19. stoljeća, naveo je ravnatelj Sportskog centra Škrlec. Radi se o dvorani stare pučke škole u Zorićevoj ulici, u kojoj su smješteni Taekwondo klub Dugo Selo i Kyokushin karate klub Dugo Selo, a koja je kompletno rekonstruirana i uređena. Sportski teren NK Dugo Selo uz dva travnata terena, postoji i teren s umjetnom travom koji bi trebalo obnoviti (investicija 500 do 600.000 kuna). Ravnatelj Škrlec predlaže novi travnati teren iznad Srednje škole i Gradske sportske dvorane gdje bio mogao biti smješten i umjetni. Na glavnom terenu NK Ostrna prije nekoliko godina napravljen sustav drenaže te nastojimo da se objekt i zgrada urede jer u trenutnom stanju je neupotrebljiv, kazao je Škrlec. Za Sportsko rekreacijski centar Puhovo trebalo bi prema projektu uložiti 2,8 milijuna kuna – a izgradila bi se atletska staza 300m i staza 100m za šprint, tereni za odbojku i rukomet na pijesku, dva boćališta malonogometni teren, košarkaško igralište, vježbalište sa spravama, dječje igralište, zgrada sa svlačionicama i parkiralište, zaključio je Škrlec.

Vijećnik Stjepan Štefinovec drži da je sportska politika dobra i kvalitetna s obzirom na kontinuitet i visoku financijsku podršku, s prijedlogom da se više gradskih sredstava ulaže u dječji, mladi pogon, a ne u seniore što bi klubovi trebali menadžerski trebali sami rješavati privatnim sponzorstvima i donacijama. Smatra kako je potrebno što prije riješiti projekt uređenja objekta NK Ostrna. Na njegovo izlaganje nadovezao se predsjednik NK Ostrna Davor Orešković navevši kako je za drenažu uloženo 250.000 kuna , no posao nije dobro napravljen  stoga su vlastitim sredstvima i dobrovoljnim radom navezli 100 kubika zemlje na teren kako bi teren doveli u red. Gradonačelnik Nenad Panian predložio je da se razmisli o mobilnom objektu za potrebe NK Ostrna, s obzirom da postoji bojazan da projekt neće biti odobren za financiranje putem EU fondova.

U nastavku rasprave vijećnik Siniša Kljajić ističe važnost promišljanja sporta koji će biti dostupan svima i isticanja važnosti sporta kao zdravog načina života, i to organiziranjem rekreativnih sportskih sadržaja, u čemu ga je podržala njegova kolegica vijećnica Ivana Krišto.

Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić navodi da nijedan dugoselski klub nema organiziranu rekreaciju osim Taekwondo kluba Dugo Selo, što je vjerojatno razlog nedostatak infrastrukture i kadra, no to je potrebno rješavati. Dodaje kako Grad Dugo Selo uz spomenutih 2 milijuna i 70.000 kuna izdvaja još dodatna sredstva sportska natjecanja, najam dvorane i ostale troškove u iznosu 280.000 kuna. Također naglašava da je proračunski okvir zadani i ukoliko će se povećavati sredstava za sport, s druge strane, od „nekoga će se morati onda oduzeti“, kazala je.

Nadalje, Vijećnika Kljajića zanimalo ga je koji sportski klubovi stipendiraju svoje članove igrače i s kojim iznosom, odnosno da li se financiraju iz sredstava gradske dotacije. Predsjednik Muškog rukometnog kluba Dugo Selo Zvonko Kaleb naveo je kako se njihovih četvero studenata stipendira i to isključivo iz sredstava članarine, navevši kako nastoje iznaći sredstava iz privatnih donacija s obzirom da sredstava koja im se dotiraju preko Zajednice pokrivaju svega 52% onoga što im je potrebno. U Ženskom rukometnom klubu Dugo Selo također stipendiraju pojedine članice, no oni to rješavaju sklapanjem ugvoora direktno s privatnim firmama koje na taj način doniraju sredstava, naveo je predstavnik Nenad Plašić. Stolnoteniski športski klub Dugo Selo stipendira dvoje svojih igrača koji su ujedno kategorizirani igrači, od kojih je jedan dvostruki prvak Hrvatske, kazao je predsjednik Zvonko Pokas.

Ravnatelj Škrlec predložio je da plaćanje trenera nastoji riješiti ubuduće po principu koji radi Zagrebački športski savez, u našem slučaju preko Zagrebačke županije, odnosno Zajednice športskih udruga Zagrebačke županije, što su ostali vijećnici prihvatili.

Predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir, kao inicijator ove rasprave, naglasio je da je ideja bila upoznati se sa stanjem u sportu, sportskoj infrastrukturi te pokrenuti određene korake u rješavanju problematike te je naposljetku predložio zaključak, s kojim su se složili i ostali vijećnici – da se Grad Dugo Selo, Zajednica športskih udruga grada Dugog Sela i Sportski centar Dugo selo zadužuju izraditi Strategiju sporta Dugog Sela za razdoblje 2019 – 2029.

I.G.O.

 



Skip to content