Održana 28. redovna sjednica Gradskog vijeća – na dnevnom redu prvi rebalansi gradskog proračuna i pripadajućih programa

Aktualna pitanja gradskih vijećnika

Nakon dvomjesečne ljetne stanke, jučer je 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela pod predsjedavanjem Ivice Klarića te u prisustvu gradonačelnika Stipe Velića i njegovog zamjenika Pave Jakovljevića.

Aktualni vijećnički sat započeo je pitanjima vijećnika Nenada Sedlara o tijeku sudskog spora između tvrtke DUKOM i bivšeg direktora iste tvrtke Ivice Šajkovića, a zanimalo ga je i u kojoj je fazi sudski spor DUKOM-a sa Gradom Zagrebom, na što je direktor Dražen Baras odgovorio kako se bivši direktor Šajković žalio na 1.-stupanjsku presudu u korist DUKOM-a te kako je spor još uvijek u tijeku. Slična situacija je i sa sporom DUKOM-a sa Zagrebom, s time da će od sada spor na mjesto DUKOM-a preuzeti tvrtka VIO Zagrebačke županije. Na pitanje vijećnice Jasminke Kokot Bambić o početku rekonstrukcije ceste od zapadnog ulaza u Dugo Selo do centra, gradonačelnik Stipo Velić odgovorio je kako će planirana obnova županijske ceste uslijediti nakon sastanka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije početkom listopada. Gradonačelnik je najavio da će organizirati sastanak s predstavnicima vijeća mjesnih odbora radi utvrđivanja njihovih prijedloga prije formiranja gradskog proračuna za 2017. godinu. Vijećnik Stjepan Štefinovec upozorio je kako su na pojedinim oglasnim panoima još uvijek plakati političkih stranaka iz predizborne kampanje, te ga je zanimalo da li će nakon nedavnog otvaranja pročistača otpadnih voda u Oborovskim Novakima krenuti priključivanje kućanstava na sustav. Direktor DUKOM-a Baras istaknuo je kako je pročistač pušten u probni rad na period od tri mjeseca i tek nakon tog razdoblja procijenit će se mogućnost priključivanja. U svakom slučaju građani će na vrijeme biti obaviješteni, poručio je direktor. Na pitanje vijećnika Krune Blažinovića zašto se  pitanja građana putem digitalne komunikacije ažurnije ne rješavaju, gradonačelnik Velić naveo je kako su upiti građana učestali, i kao takvi se selektiraju, no ponekad je nemoguće na sve odgovoriti. „Većinom se radi o upitima komunalne problematike, te ih nastojimo riješiti prema hitnosti i prioritetima“, nadovezao se pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko. Vijećnik Nenad Panian zatražio je pismene odgovore na pitanje o radu mjesnih odbora, njihovoj aktivnosti i redovitom podnošenju izvješća te o rekonstrukciji drugog kolosijeka pruge nad dionici Dugo Selo – Križevci i izgradnji nadvožnjaka na području Dugog Sela. Vijećnik Božidar Cik zatražio je od gradskih službi da se od HŽ-a zatraži što hitnija rekonstrukcija pružnog prijelaza u Ostrni, eventualno postavljanje gumenih zaštita s obzirom na trenutačno vrlo loše stanje, što je gradonačelnik Velić podržao.

Prihvaćen program rada Savjeta mladih za sljedeću godinu

Vijećnici su upoznati s programom rada i financijskim planom za sljedeću godinu koje je prezentirala predsjednica Maja Matijaš, a koji donosi projekte kao što je „Valentinovo je u gradu“ – organizaciju filmske večeri u dvorani Preporod, nekadašnjoj kino dvorani. Zatim tu su i sportske aktivnosti kao što je malonogometni  i Košarkaški turnir te tradicionalni Street style show u Dugom Selu. Nastavit će se projekt „Probudimo Dugoselske zidove – Graffiti jam“ u cilju aktiviranja street art kulture i urbanizacije dugoselskog prostora. Planirano je održavanje nekoliko tematskih tribina za mlade i to zapošljavanju mladih, vježbanju na otvorenom – „Živi zdrav život“ te o trgovanju ljudima. Savjet mladih također u sljedećoj godini predlaže Gradu nabavu pametne klupe koja  će mlađoj, ali ne samoj mlađoj, populaciji pomoći u punjenju smart mobilnih aparata te kao mjesto za surfanje s obzirom da sadrži hotspot za Internet. Planirani prihodi Savjeta mladih u sljedećoj godini iznose 41.500 kuna. Vijećnik Kruno Blažinović predložio je da se financijska sredstava planirana kotizacijom za sudjelovanje u pojedinim događanjima, ubuduće prikazuju u financijskom izvješću.

Usvojeno polugodišnje izvješće gradskog proračuna za ovu godinu

Prema podacima iz polugodišnjeg izvješća o izvršenju gradskog proračuna za prvih šest mjeseci ove godine ukupni prihodi i primici iznose 21.044.668 kuna, što je 2,2 % više u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke za isto razdoblje u prethodnoj 2015. godini.  S druge strane rashodi i izdaci u odnosu na prihode i primitke manji su za 654.427 kuna, te je manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina koji se prenosi u slijedeće razdoblje smanjen na iznos od 2.825.773 kune, izvijestila je voditeljica Odsjeka za financije Marica Knezić. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2016. godine u iznosu od 21,044.668 kuna prihodi poslovanja iznose 20.905.444 kune i oni su 1,9% veći od istih prihoda u prethodnoj 2015. godini. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2016. godini iznose 98.210 kuna, a još 41.014 kuna odnosi se na primitke od financijske imovine i zaduživanja. Na povećane prihode poslovanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utjecala je legalizacija bespravno sagrađenih objekata odnosno uplata komunalnog doprinosa.

Ukupni rashodi i izdaci u 2016. godini iznose 20.390.241 kuna i u odnosu na ukupne rashode i izdatke u prethodnoj 2015. godini manji su za 2,8%. Od toga rashodi poslovanja, koji obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, naknade i ostale rashode, iznose ukupno 18.483.944 kune, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.386.984 kuna, a na izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova utrošeno je još 519.313 kuna. Izvješće je usvojeno većinom glasova.

Uravnotežen proračun za 2016. godinu

Gradsko vijeće Grada Dugog Sela usvojilo je, većinom glasova vijećnika, prvo ovogodišnje uravnoteženje gradskog proračuna za tekuću godinu. Kako se čulo, proračun je smanjen za 25%, odnosno s 69 milijua kuna umanjen je na 52 milijuna kuna, a razlozi su najvećim dijelom smanjen prihodi od poslovanja, odnosno izostanak kapitalnih potpora iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika u iznosu od 11,8 milijuna kuna, a potom i odustanak od planiranog zaduženja u iznosu 3 milijuna kuna. Na rashodovnoj strani smanjenje je nešto veće zbog prenesenog manjka iz ranijih godina, a odustalo se uglavnom od onih radova za koje se u ovoj godini Grad neće moći javiti na natječaje kod fondova. Razmjerno proračunskom smanjenju smanjeni su i Program gradnje te Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za tekuću godinu. Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko pojasnio je kako je Program gradnje smanjen na 8,6 milijuna kuna, a Program održavanja za 110.000 kuna. Dio smanjenja, istaknuo je Marijo Vinko, pozitivnog je karaktera jer se, primjerice kod izgradnje nogostupa u Kopčevočkoj ulici, uspjelo doći do izuzetno povoljnih ugovora koji su smanjili cijenu izvođenja radova i do pedeset posto. Oba programa usvojena su, također većinom glasova, a oporbeni vijećnici imali su primjedbu na redosljed točaka u dnevnom redu, smatrajući da je prije donošenja uravnoteženja cjelokupnog proračuna, najprije trebalo raspravljati o programima koji su njegov sastavni dio. Usvojene su potom i izmjene javnih potreba u kulturi, predškoskom odgoju, sportu i socijalnoj skrbi, a najviše su smanjena sredstva za kulturu, 8,8% i to najvećim dijelom namijenjena Pučkom otvoreno učilištu Dugo Selo, dok je smanjenje za predškolski odgoj 6,72%, a za socijalnu skrb 4,76 % od planiranih sredstava, dok su sredstva za sport ostala na planiranoj razini.

Gradsko vijeće usvojilo je i tehničke izmjene Strategije razvoja Grada od 2014. – 2020. godine te povjerilo tvtki JIK Kajba, koja se jedina javila na javni natječaj, zimsku službu za 2016./2017. godinu.

N.H.M.Skip to content