Održana sjednica Odbora za izbor i imenovanja

Pod predsjedavanjem Stipe Velića, jutros je održana sjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. Na dnevnom redu bio je prijedlog odluke o imenovanju Gradskog povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u koje se imenuju Ivo Kesedžić kao predsjednik te članovi Darko Debeljak, Dražen Buljić, Kristijan Karas i Tomislav Šarić na razdoblje od četiri godine.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Zaključak o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu od elementarnih nepogoda. Također na ovoj sjednici je prihvaćen i zaključak o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja. Ivana Perković razrješuje se dužnosti članice, a umjesto nje imenuje se Pave Vukelić. Članovi ovog Odbora dolaze iz vijećničkih redova, a kako je Vukelić aktivirao svoj vijećnički mandat time je prestalo obnašanje vijećničke dužnosti Perković kao njegove zamjenice u Gradskom vijeću. Odbor predlaže Gradskom vijeću donošenje odluke i zaključka na predstojećoj sjednici.Skip to content