Osigurana vodoopskrba autocisternama za stanovnike Grada Dugog Sela

Dugog Sela (južni dio grada) gdje nema vode, Grad Dugo Selo i VZG Dugog Sela, osigurali su vodoopskrbu autocisternama. Broj telefona je 091/2268-666 (zap. Željko Remenar).Skip to content