Predajte zahtjev za legalizaciju objekta do 30. lipnja 2018

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/17)  ponovno se otvorio rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine. Zahtjevi se predaju u Uredu za državnu upravu Zagrebačke županije, ispostava za Grad Dugo Selo te Općine Brckovljani i Rugvica, u pisarnici na adresi Josipa Zorića 1, Dugo Selo, od 8 do 15 sati svaki radni dan. Uz zahtjev, potrebni su biljezi od 70,00 kuna. Zahtjevi za legalizaciju mogu se poslati poštom do navedenog roka, 30. lipnja.

Više informacija na http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=48878Skip to content