Projekt RADOST ŽIVLJENJA: Infrastrukturna prilagodba ulaza za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti za objekte Dvorane Preporod i Pučkog otvorenog učilišta u Dugom Selu

U provedbi ovog dijela projekata zadužen je  Grad Dugo Selo koji je angažirao stručne službe u provedbi aktivnosti prilagodbe. Infrastrukturna prilagodba zgrade POU-a važna je i jer će se na taj način osigurati nesmetan prolaz do prostorija POU-a. Poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije te jačanje društvenih i kreativnih sposobnosti osoba starijih od 54 godine kroz omogućavanje sudjelovanja u kulturno-umjetničkim aktivnostima i tradicijskoj promociji kulture grada Dugog Sela. Infrastrukturna prilagodba omogućuje pristup lokacijama provedbe projekta za osobe s invaliditetom i/ili smanjene pokretljivosti čime se osigurava dostupnost projektnih aktivnosti i povećava kvaliteta života osoba s invaliditetom unutar ciljne skupine.

Projekt „Radost življenja“, kroz pristupačnost kulturnih programa uklanja jedan od temeljnih uzroka siromaštva i izoliranosti starijeg stanovništva te je usklađen s Europskom platformom protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Projekt doprinosi ostvarenju strat. akt. 1. unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba i širenje usluga u zajednici te ostvarenju Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014.-2020.). Kroz participativne aktivnosti, doprinosi prioritetu A3 Osiguravanje doprinosa kulture socijalnoj inkluziji  Plana rada za kulturu (2015.-2018.) Europskog vijeća. Kroz doprinos smanjenju siromaštva projekt je usklađen i s Strategijom Europa 2020, a proizlazi iz čl.25 Povelje o temeljnim pravima EU jer omogućuje dostojno i neovisno sudjelovanje starijih osoba u društvenom i kulturnom životu. Infrastrukturna prilagodba i korištenje kreativnog potencijala starijih i osoba s invaliditetom (OSI) usklađuju projekt s Europskom strategijom za OSI: područje 1. Pristupačnost i 2. Sudjelovanje, s akc. smjernicom 2. Sudjelovanje u kulturnom životu postavljenom Akcijskim planom Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu OSI, te s Nac. strategijom izjednačavanja mogućnosti za OSI 2017.-2020. Projekt podiže svijest i uključuje osobe u očuvanje nematerijalne kult. baštine čime je usklađen s UNESCO Konvencijom o zaštiti nematerijalne kulturne baštine te Preporukom UNESCO-a o zaštiti tradicionalne kulture i folklora. Proizlazi iz cilja 1. Podizanje razine kvalitete života Strategije razvoja grada DS, a unaprjeđenje kulturnog života starijih doprinosi ostvarenju Strategije kulturnog razvoja ZG županije (2016.-2026.) te strateškog cilja IV. Poboljšati zaštitu okoliša i prepoznatljivost prirodne i kulturne baštine Strategije razvoja ZG županije i op. cilja 2.3. Poticati provođenje programa učenja životnih i društvenih vještina, s ciljem smanjenja socijalne isključenosti ciljanih korisničkih skupina Socijalnog plana ZG županije (2017.-2022.).

Vrijednost projekta prema odobrenim sredstvima iznosi 111.127 kuna.

Tako je danas započelo uklanjanje dijela nekadašnjih „tribina“ starog rukometnog igrališta kod Pučkog otvorenog učilišta, kao i radovi na prilazu u Dvoranu Preporod .  Provedbom ove infrastrukturne  prilagodbe pristup i  kretanje će biti omogućeno osobama s poteškoćama u pokretljivosti.Skip to content