Radovi na izgradnji Sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kopčevec kreću sljedeći tjedan

Prema informacijama dobivenim iz tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije za radove na izgradnji Sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kopčevec trenutno se izvode probni iskopi za detektiranje postojećih podzemnih instalacija. Radovi na samoj izgradnji planirani su sljedeći tjedan, a izvoditi će ih tvrtka EURCO d.d. iz Vinkovaca.  Obuhvatit će izgradnju gravitacijskih cjevovoda u duljini 4.965,60 metara i izgradnju jedne rasteretne građevine, stoji u priopćenju VIOZŽ, voditeljice Jedinice za pripremu i provedbu projekta Helene Bićanić.

Projekt Sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kopčevec čini 20 kanala koji su položeni u ulicama Slunjska, Kupska, Luka, Mrežnička, Koranska, Plitvička, Cetingradska, Brinjska, Kumrovečka, Horvati, Rakovička, Čret, Radnička, Magnolija, Jorgovana, Lipa te makadamskim putevima i zelenim površinama.

 Planirani rok dovršetka cijelog EU projekta „Rugvica-Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ je 30 mjeseci, a rok za dovršetak radova na izgradnji predmetnih kanala je sredina 2020. godine.

Ugovorena vrijednost svih radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje aglomeracije Rugvica-Dugo Selo je 159.415.523,31 kn, a obuhvaća radove na izgradnji ukupno 85.232,50 m kanalizacijske mreže (585,88 m tlačnih vodova i 84.646,62 m gravitacijskih vodova), 10 crpnih stanica, 3 rasteretne građevine, te rekonstrukciji 1.605,00 m gravitacijske kanalizacije i 1 rasteretne građevine.Skip to content