Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Na temelju točke VI. stavka 2. Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju („Narodne novine“ broj 37/22),  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti:

  • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
  • potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

Poziv se odnosi na:

  • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
  • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će mjesno nadležne službe civilne zaštite.

Obrazac za prijavu i potvrda  stožera jedinice lokalne samouprave su sastavni dio Javnog poziva.

Ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr.

U cilju provedbe aktivnosti od strane Stožera civilne zaštite Grada Dugo Selo ponuditelj stambene jedinice može predati u Gradu Dugo Selo obrazac “Ponuda smještaja za raseljene osobe” i dobiti dopunske informacije kod gospodina Vanje Šikovića na: vanja.sikovic@dugoselo.hr ili na telefon 099/7979-182.

 

 

VAŽNIJI IZVODI IZ ODLUKE VLADE RH

O FINANCIRANJU TROŠKOVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE U POJEDINAČNOM SMJEŠTAJU

I.

Ovom Odlukom uređuje se financiranje troškova korištenja stambenih jedinica u pojedinačnom smještaju za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine koje su napustile Ukrajinu od 24. veljače 2022. i došle na područje Republike Hrvatske.

II.

Vlasnicima stambenih jedinica koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine podmirivat će se troškovi korištenja stambenih jedinica.

III.

Trošak korištenja stambenih jedinica u pojedinačnom smještaju financirat će se osobama iz točke II. ove Odluke na temelju sklopljenih ugovora o najmu s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite.

Ugovor o najmu sklapa se na rok od šest mjeseci s mogućnošću produženja najviše do godinu dana.

IV.

Trošak korištenja stambene jedinice u pojedinačnom smještaju podmirivat će se vlasniku stambene jedinice jednom mjesečno, na temelju sklopljenog ugovora o najmu, koji obuhvaća trošak najma prostora i trošak režija.

Trošak korištenja stambene jedinice podmiruje se za:

– samca – 50 kn po danu

– za više osoba: I. član – 40 kuna po danu, II. član – 30 kuna po danu, III. član – 20 kuna, IV. član i svaki sljedeći član – 10 kuna.

Stambena jedinica treba imati minimalno 30 m2 površine stambenog prostora za jednu osobu, odnosno za svaku sljedeću osobu iz kućanstva po 5 m2.

Stambeni prostor mora imati kuhinju i kupaonicu sa sanitarnim čvorom, treba biti opremljen potrebnim namještajem i aparatima te imati svu potrebnu komunalnu infrastrukturu.

Najviši iznos troškova korištenja stambene jedinice je 3.600,00 kuna mjesečno.Skip to content