Sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela: O prometnicama, Turističkoj zajednici, rekonstrukciji zgrade Doma HV-a i ostalome na aktualnom satu

Aktualni sat jučerašnje redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela počeo je pitanjima vijećnika Krune Blažinovića o legalnosti zatvaranja Ulice II. gardijske brigade od strane privatnog investitora te o radu i manifestacijama za sljedeću godinu Turističke zajednica Grada Dugog Sela. Naime, vijećnika je zanimalo da li investitor koji gradi na toj lokaciji višestambenu zgradu ima dopuštenje za višetjedno zatvaranje prometa u spomenutoj ulici, na što je pročelnik za Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko istaknuo kako investitor ima sve potrebne suglasnosti od MUP-a. Predstavnica Turističke zajednice Grada Dugog Sela Zvjezdana Budor Klarić istaknula je kako se plan rada i manifestacija za sljedeću godinu ne razlikuje od ove, dok se manifestacija „Stara jela z Dugoga Sela“ ne planira za sljedeću godinu, što je i zanimalo vijećnika Blažinović, zbog toga „jer ista manifestacija nije održavana u kontinuitetu proteklih godina te je mijenjala termine, a i sredstva s kojima raspolaže TZ Dugo Selo vrlo su ograničena“, pojasnila je Budor Klarić. „Samo usporedbe radi, manifestacije se u Dugom Selu organiziraju sa simboličnih 10.000 kuna, dok ostali gradovi izdvajaju i po pola milijuna kuna po manifestaciji“, navodi Budor Klarić, dodajući kako je Dugo Selo jedini grad u županiji koji nema zaposlenog direktora TZ. Gradonačelnik Stipo Velić te ujedno predsjednik TZ Dugo Selo na kraju navodi kako bi većina godišnjih prihoda TZ, a  koji iznose 200.000 kuna, „otišli“ na plaću zaposlenika što je kontraproduktivno. Vijećnik Blažinović drži da će „zaposleni profesionalac doprinijeti priljevu novog prihoda u TZ“.

Nadalje, vijećnici Nenad Sedlar i Stjepan Novosel tražili su od pročelnika detaljnije informacije o Ulici II. gardijske brigade, uređenju nogostupa i same prometnice te predviđenog parkirališta za višestambenu zgradu, odnosno da li Grad sudjeluje u financiranju parkirališta. „Ulica će biti uređena u skladu s propisanom širinom utvrđenom Prostornim planom, čak i više, što je 6 metara, te nikako ne možemo govoriti da će biti sužena“, odgovorio je pročelnik Vinko. „Investitor je predvidio dovoljan broj parkirališnih mjesta za stanove, što je i sukladno zakonskim propisima na temelju kojih mu je izdana i građevinska dozvola. Isto tako investitor će izgraditi nogostup u duljini zgrade“, naveo je između ostalog pročelnik.         Vijećnicu Jasminku Kokot Bambić interesira kada će započeti planirana i najavljivana rekonstrukcija Zagrebačke ulice od granice sa Zagrebom do LIDL-a. Gradonačelnik Velić prenosi informacije kako je Županiji odobren kredit te će, kao investitor tog zahvata, krenuti u radove ovog mjeseca, po završetku rekonstrukcije Prozorske ulice.

Koji se trenutno radovi izvode u prostoru zgrade starog Doma HV-a zanimalo je vijećnika Stjepana Berteka. Pročelnik Vinko pojasnio je kako Grad ostvario pravo na financiranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta) za energetsku obnovu zgrade Glazbene škole, a projektom se predviđa izvedba radova na zamjeni postojeće stolarije i bravarije novom energetski učinkovitom te toplinska izolacija vanjske ovojnice, što uključuje obodne zidove i ravni krov. Unutarnje uređenje nije predviđeno, dok ravnatelj Glazbene škole Dario Cebić, neovisno od Grada, iznalazi sredstva i rješava obnovu dvorane i grijanja, kazao je pročelnik. Vijećnica Jasminka Kokot Bambić komentirala je kako se projektom rekonstrukcije zgrade predviđa smještaj i rad Glazbene škole i Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, na što je pročelnik potvrdio kako je taj projekt i dalje aktualan, te kako bi se trebalo razmišljati o potpunoj rekonstrukciji zgrade POU.

Vijećnika Nenada Paniana zanimalo je da li se kupcu parcele, ujedno vlasniku tvrtke Valipile, pogodovalo prilikom kupnje istog zemljišta u Industrijskoj zoni te da li je oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa ili naknade, na što mu je rečeno da je vlasnik podmirio sve svoje obveze, te da mu se nije pogodovalo ni na koji način.

 

Do kraja godine planirano rješenje novog prostora DUKOM plina

Po izvješću o poslovanju, ukupni prihodi DUKOM plina u prvoj polovici ove godine iznose 19,1 milijun kuna. Od toga je od prodaje plina prihodovano 15,4 milijuna, u Dugom Selu 8,5 milijuna kuna. Ukupni rashodi su 15,6 milijuna dok dobit prije oporezivanja iznosi nešto više od 3,4 milijuna kuna. Na pitanje vijećnika Zdenka Sokača o dobiti, direktor trgovačkog društva Mladen Vrabec odgovorio je kako se investiralo u obnovu plinovoda. Primjerice, rekonstruiralo se u centru te oko 300 m u Kopčevcu. Stjepana Novosela zanimalo je hoće li se ići u proširenje mreže u Jasinju u Ostrni dok je Božidar Cik pitao u kojem bi se omjeru tamo financirala izgradnja mreže. Do sada nitko nije došao s takvom inicijativom, a po tarifi HERA-e plaća se naknada za priključenje od oko 800 kuna, kazao je Vrabec. Priključenje novih potrošača ovisi o zainteresiranosti korisnika na koje mi ne možemo utjecati, osim što svim zainteresiranima pružamo potporu u vidu mogućnosti izgradnje novog priključka putem odgode plaćanja, tj. na rate, stoji u izvješću. Također, količina radova koje godišnje utroše na rekonstrukcije usko je vezana sa raspoloživim sredstvima koje su u mogućnosti uložiti u predmetne radove pazeći pritom na likvidnost i sigurnost opskrbe. Rješenje stambenog pitanja, za koje bi se kako je pitao Novosel mogla iskoristiti spomenuta dobit, planirano je do kraja ove godine te je planiran trošak na toj poziciji koji je potrebno uskladiti s ulaganjima u rekonstrukcije. Josipu Sesanu odgovoreno je kako postoji nekoliko prijedloga za kupnju objekta, a više će se znati nakon što se održi skupština DUKOM plina.

Izvješće DUKOM-a o poslovanju u prvih šest mjeseci

Na znanje je primljeno i izvješće DUKOM-a koje je podnio Dražen Baras, direktor DUKOM-a do 30. lipnja. Podsjećamo, s tim je datumom DUKOM d.o.o. prestao postojati te je pripojen ViO Zagrebačke županije koja je preuzela sva njegova prava i obveze i nastavila poslovati, od 1. srpnja, kao Ured Dugo Selo. Ukupni prihodi u prvih šest mjeseci iznosili su 8,7 milijuna kuna, rashodi 7,6 milijuna, a ostvaren je pozitivni poslovni rezultat od 1,1 milijun kuna. Vijećnike je zanimalo kako će se dalje poslovanje odvijati te kako će se formirati cijena vode s obzirom da je Dugo Selo drugo u županiji po skupoći vode. Baras je rekao kako je teško da će biti jedinstvena cijena vode za cijelo distributivno područje, a to su sve stvari koje su u fazi pripreme i obrade. S obzirom da na pitanja vezana za poslovanje ViO-a, Baras nije mogao dati odgovore niti komentirati, vijećnik Nenad Panian predložio je da se ubuduće na sjednicu pozove direktor Tomislav Masten, što je podržao i gradonačelnik Velić. Vijećnik Nenad Sedlar iznio je kako ima saznanja o žaljenju djelatnika na uvjete rada, a i mišljenja je kako je sad bilanca uvećana dok je, kad su bili pregovori za pripajanje, bila umanjena. Zbog svega toga, odlučio je dati crveni karton.

 

Bogata arhivska građa u Gradskoj knjižnici

Gradska knjižnica ima ukupno 1029 članova, odraslih je 690, djece 339. Ostvaren je prihod od 19.189 kuna, a ukupni prihodi su 488.849 kuna. Posjeta je u prvom polugodištu bilo 4 917, a posudilo se 17 718 bibliotečnih jedinica. U istom razdoblju nabavljeno je 1 638 knjiga i audio cd-a. U jednoglasno prihvaćenom izvješću se napominje kako je broj posjeta veći, s obzirom da nisu registrirane sve posjete članova koje se odnose na korištenje čitaonice, Interneta, korištenja referentne literature za seminare, referate i slično. Najavljuje to i bolju cijelu kalendarsku godinu, ali i ukazuje kako sve veći broj građana koristi resurse knjižnice kao važan izvor informacija, stoji u izvješću ravnatelja knjižnice Aleksandra Antolovića. Najavio je izlaženje četvrte knjige Josipa Zorića, njegovih govora u Saboru. Zadnju, šestu knjigu radit će u suradnju sa Zagrebačkom nadbiskupijom, a planiraju objedinjenu promociju. Za tu prigodu traže pomoć Grada za organiziranje velikog simpozija na koju će biti pozvana cijenjena znanstvena zajednica. Svih šest knjiga imat će oko 2 800 stranica. I u prvoj polovici ove godine, nastavljeno je sa skupljanjem povijesne i arhivske zavičajne građe. Inače, u knjižnici sve digitaliziraju, a građu im donose ljudi s ovog područja, a i šireg. Radi se o starim razglednicama, crkvenim zapisima, rodoslovljima. dokumentima… Od novijih otkrića djelatnika Knjižnice, naveo je nekoliko tekstova o članovima obitelji Drašković. Kao dio bogate ostavštine, pokušava se rekonstruirati i njihova velika biblioteka. Zadnja knjiga o ovoj plemićkoj obitelji objavljena je u Trakošćanu koji je također bio u njihovu posjedu, a Antolović smatra kako bi trebali postati i brand Dugog Sela.

POU muči nedostatak prostora

POU se bori s nedostatkom prostora. Centar za obrazovanje provodi brojne tečajeve, a za potrebe kvalitetnog odvijanja gotovo svakodnevno se premještava namještaj i rekviziti. Dodatni problem stvara i nedostatak prostora za pismohranu koji bi odgovarao važećim propisima, naveo je ravnatelj Nenad Haleuš Mali napominjući kako bi pomogla prostorija koju sada koristi udruga „Rodna gruda“, a zbog čega je POU podstanar u vlastitoj kući. U prvih šest mjeseci ostvareno je nešto više od milijun kuna, isto je i kod rashoda. Prihodi su za 23 posto veći u odnosu na lanjsko razdoblje. Prihod od nakladničke djelatnosti je 174.179 kuna, od tečajeva 63.661, od reklama 24.241 kuna te od prodanih karata za koncerte i predstave. Prihodi iz gradskog proračuna su 700.599 kuna, stoji u pregledu prihoda i primitaka. Vijećnik S.Novosel ponovno je aktualizirao pitanje o nerazmjernoj raspodjeli financiranja za djelatnost ustanove između tri JLS-a, navodeći kako Grad daje najviše te tražeći da se nastave pregovori. Rugvica je  najavila da će se odreći osnivačkog prava, no do sada nema pravno-formalnog očitovanja, a mi i dalje odrađujemo sve aktivnosti vezane za njih, rekao je ravnatelj. Od aktivnosti POU-a, izdvojio je kod Centra za informiranje izlaženje 600. broja Dugoselske kronike te najavio 50 godina izlaženja sljedeće godine što je svrstava među najstarija lokalna glasila u zemlji; izložbe, predstave i manifestacije u domeni Centra za kulturu; te povećan obim poslova administrativno-grafičkog referenta koji osim redovitog uredskog posla, obavlja poslove grafičke pripreme, kako za redovita i povremena izdanja POU-a tako i za potrebe Grada, Općina Brckovljani i Rugvica te za TZ Grada. Završena je i zahtjevna grafička priprema knjige „Posavski zapisi“ koju će za Rugvicu do kraja godine izdati POU. Od manifestacija izdvojio je Dan otvorenih vrata POU-a koji se tradicionalno organizira kako bi korisnici/polaznici tečajeva pokazali što su naučili. Pokazalo se i da je to događanje interesantno širokoj javnosti, a dana mu je i turistička nota. Izvješće je prihvaćeno većinom glasova.

 

Uspješna Glazbena škola – najavljeni novi sadržaji

Izvješće Glazbene škole prihvaćeno je jednoglasno uz brojne pohvale vijećnika na njen rad. Školu polazi ukupno 149 učenika u 14 odjeljenja (135 od 1. do 6. razreda te 14 od 1. do 3. razreda Srednje škole). Ostvareni prihodi i primici od 925.277 kune, veći su za 56 posto u odnosu na prošlogodišnje prvo polugodište. Rashodi su 956.067 kuna, stoji u pregledu prihoda i rashoda za prvih šest mjeseci ove godine. Rad škole prepoznat je na državnoj razini, učenici redovito postižu izvanredne rezultate na brojnim glazbenim natjecanjima u državi i inozemstvu. Tamburaški orkestar dvostruki je osvajač Svjetskog folklornog prvenstva (2014. i 2015. godine) kao i Europskog 2014. godine. Mladi glazbenici nagrade osvajaju i u pojedinačnim kategorijama. Nakon zapaženih nastupa, učenici su dobili i službeni poziv organizatora na Svjetsko folklorno prvenstvo sljedeće godine te pozive na gostovanja u Rusiju, Kinu, Španjolsku, Italiju i Francusku. Priznanje je stiglo i od Ministarstva znanosti te Agencije za odgoj i obrazovanje, izvijestio je privremeni ravnatelj škole Dario Cebić. U suradnji s Agencijom, planiraju se mnogi dodatni sadržaji. U svibnju je planirano gostovanje austrijskog simfonijskog orkestra, najavio je Cebić. Također, planira se osnivanje glazbenog vrtića, osposobljavanja odraslih, terapija glazbom. Cebićev dugogodišnji status privremenog ravnatelja, riješit će se uskoro, u roku od dva mjeseca, a nakon raspisivanja natječaja, odgovoreno je na pitanje vijećnice Kokot Bambić. Da je ideja o terapiji glazbom pala na plodno tlo, potvrdio je vijećnik Sedlar predloživši da se ona organizira i za vijećnike.

 

Održane različite manifestacije u Gradskoj sportskoj dvorani

Ukupni prihodi Sportskog centra iznose 757.694 kuna, a rashodi 733.097 kuna, rekapitulacija je u izvješću rada koje je podnio ravnatelj Miroslav Škrlec. U dvorani su održani brojni sportski susreti i natjecanja te manifestacije edukativnog, humanitarnog i rekreacijskog karaktera. Među njima su malonogometni kup „Dugoselko“, tradicionalni stolnoteniski turnir „Đuro Dubenik“, humanitarna utakmica između Dinama i Hajduka, prvenstvo u plesu… Spomenuo je i koncerte Miroslava Škore, Halida Bešlića te Mate Bulića. Za klizalište koje je organizirano drugu godinu, vladao je veliki interes. Od radova naveo je osvježavanje zidova, promjena tapecirunga na spravama. Teretana je obnovljena novim spravama, a započela je i naplata članarina za treninge. Izvršena je nabavka i instaliranje automatskog uređaja za kompenzaciju jalove snage uz elektroenergetski razvod sportske dvorane što će u dogledno vrijeme osigurati uštedu električne energije. Sportski centar nadležan je za održavanje dječjih igrališta, a djelatnici ih obilaze s komunalnim redarima, rečeno je na vijećničko pitanje. Na kraju, Škrlec je zahvalio svojim djelatnicima koji pružaju maksimalne napore kako bi osigurali i korisnicima i posjetiteljima sigurnost i ugodan boravak u gradskoj sportskoj dvorani.

 

DV Dugo Selo navršio 40. godina rada

U mjesecu ožujku navršila se 40-ta godišnjica rada Dječjeg vrtića Dugo Selo. U ova četiri desetljeća Vrtić je razvijajući odgojne programe postao odgojno obrazovna ustanova. Rezultati i razvijenost odgojno obrazovnih programa posebno je evidentna u proteklih osam godina, kada je uz obilje programa stavljajući potrebe i prava djece kao primarnu zadaću, a roditelje kao partnere, proširio svoje kapacitete i postao prepoznat po kvalitetnom odgojno obrazovnom radu u cijeloj Županiji, pa i dalje, izvijestila je ravnateljica Draženka Sesan. U vrtiću su smještena djeca s područja grada Dugog Sela. U odgojno obrazovni proces u 16 skupina uključeno je bilo 426 djece; 76 jasličke dobi i 350 djece vrtićke dobi. U centralnom objektu u Dugom Selu planirane su 3 jasličke i 11 vrtićkih skupina sa 378 djece

u odgojno obrazovnom procesu po principu otvorenih vrata i druženjem djece iz susjednih skupina unapređujući interakciju djece različitog dobnog uzrasta. Promišljenim oblikovanjem prostora, osmišljenim na način da zadovoljava potrebe djece za igrom, odgojem i učenjem kontinuirano se unapređivao odgojno-obrazovni rad. U ukupnim prihodima od 5,5 milijuna kuna prihod dječjeg vrtića iz proračuna Grada Dugog Sela iznosi 72,38 %, ili 4.038.180 prihoda po posebnim propisima  (sufinanciranje cijene usluge od roditelja, ostali prihodi) 27,13 %, ili 1.513.609, pomoći iz

proračuna koji nije nadležan 0,37 % ili 20.880 kuna, stoji u izvješću.

 

Javna priznanja Grada za 2016. godinu: Nagrada za životno djelo dr. Vjekoslavu Cvijanoviću

Na predstojećoj svečanoj sjednici povodom Dana Grada 11. studenoga, tradicionalno će se uručiti javna priznanja zaslužnima. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada. Tako će se nagrada za životno djelo dodijeliti istaknutom zdravstvenom djelatniku u mirovini Vjekoslavu Cvijanoviću. Godišnje nagrade  dobit će: Predrag Topić iz Gradske knjižnice Dugo Selo za postignuća u području kulture; Branimir Ćaran, predložen od SŠ Dugo Selo, zbog iznimnih uspjeha u svom školovanju (dvostruki dobitnik Oskara znanja, višestruko nagrađivani robotičar – zlato i bronca na svjetskom natjecanju); učenici Glazbene škole Luka Ivezić i Jan Orešić za odlične rezultate na glazbenim natjecanjima; obrtnik Ivan Štivičić za uspješne poslovne rezultate te tvrtka Peranović d.o.o. zbog uspješnog poslovanja i doprinosa razvoju gospodarstva.

Zahvalnice će biti uručene Kinološkom društvu Dugo Selo koje obilježava 40 godina rada; Dječjem vrtiću Dugo Selo koji također obilježava 40 godina; Društvu Naša djeca koje sljedeće godine obilježava 60 godinu ljetovanja u odmaralištu u Velom Lošinju; ŠRD-u Dugo Selo koji je obilježio 60-tu godišnjicu postojanja; Zajednici športskih udruga Grada za 25-tu godišnjicu rada; DVD Andrilovec za kontinuirani uspješan rad i nedavno osvojeno drugo mjesto na državnom vatrogasnom natjecanju; Sonji Grgac i Zlatku Znamenačeku, odnedavno umirovljenim učiteljima OŠ „Josipa Zorića“; Davoru Oreškoviću za doprinose u području sporta, predsjednik je kluba NK Ostrna 15 godina. Zahvalnice će dobiti i tri braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata – Udruga Hrvatski vitezovi – ratni veterani 91, HVIDRA Dugo Selo te  Udruga udovica i roditelja poginulih branitelja.

A.M.Š. i I.G.O.Skip to content