Sastanak na temu Izbora za članove Vijeća mjesnih odbora – Mjesni odbori neće se ukidati

Prema dogovoru na prošlotjednoj 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, 19.ožujka je održan sastanak na temu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora. Sudionici su se složili kako se MO neće ukidati, pripremit će se hodogram informativnih aktivnosti, a izbori će se raspisati na prvoj sjednici GV-a poslije ljeta.
Sastanak, kojem su prisustvovali predsjednik GV-a Darjan Budimir, gradski vijećnici i predstavnici stranaka koje participiraju u Vijeću HDZ-a, BM 365, HNS-a, SDP-a te GI Drugo Selo, izvršne vlasti, stručne službe, otvorio je gradonačelnik Nenad Panian.
Iznijeti su problemi vezani za funkcioniranje MO-a. Kako je rečeno, normativni dio vezan za ovo gradsko tijelo je u redu, ali praksa je nešto drugo. Od 14 njih, koliko ih je na području Grada, samo su 2 funkcionirala kako treba. Izbore za MO prati i mala izlaznost, na zadnjim je iznosila svega 7 posto. Na raspolaganju svaki MO ima 10.000 kuna, ta sredstva bila su trošena za manje komunalne akcije, kulturne sadržaje ili kao donacije. Prije svega, uloga MO-a je savjetodavna, njihovi prijedlozi trebali bi se ugraditi u programe održavanja i gradnje, a osigurana sredstva koristiti za manje aktivnosti na svom području.
Sudionici sastanka bili su jedinstveni – Mjesni odbori neće se ukidati. Oni su itekako potrebni kao dio demokratskog procesa, spona između grada odnosno njegovih službi i stanja na terenu, prvenstveno informacija o potrebama stanovnika. Istaknuta je potreba boljeg informiranja javnosti (putem letaka, medija, tribina) o njihovoj važnosti te edukacija prije i poslije izbora svih koji žele sudjelovati u radu MO-a na svom području. Stoga je dogovoreno kako će se pripremiti hodogram informativnih aktivnosti, a izbori će se raspisati na prvoj sjednici GV-a poslije ljeta.Skip to content