U Hrvatskim vodama potpisan ugovor o EU sufinanciranju projekta Rugvica-Dugo Selo- Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda vrijedan preko 173 mil.kuna

U prostorijama Hrvatskih voda potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju 6 vodnokomunalnih infrastrukturnih projekata. Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te predstavnici jedinica lokalne samouprave i tvrtki u čijoj je nadležnosti vodoopskrba i odvodnja na područjima na kojima se projekti realiziraju. Među projektima je i Rugvica-Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a potpise na ugovor stavili su gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian, načelnik Općine Rugvica Mato Čičak te direktor ViO Zagrebačke županije Tomislav Masten.
EU projekt sustava odvodnje Rugvica-Dugo Selo vrijedan je preko 173 mil. kuna.  Obuhvaća nadogradnju 3. stupnja pročišćavanja na postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Oborovskim Novakima, izgradnju 86,7 kilometara sekundarne kanalizacijske mreže (51,7 km na području Općine Rugvica i 35 km na području Grada Dugog Sela) s ukupno 10 crpnih stanica i pet rasteretnih građevina, besplatni priključak na kanalizaciju za oko 8.500 stanovnika (oko 2.600 priključaka) te potpunu sanaciju prometnica po okončanju radova. Realizacijom ovog Projekta ukupna stopa priključenosti (pokrivenosti) na kanalizacijski sustav u aglomeracije će se povećati na oko 86 posto, a standardi pročišćavanja će se podignuti na treći stupanj. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi do 217.793.095,00 kuna s neprihvatljivim troškovima i porezom na dodanu vrijednost, dok ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosi do 173.079.910,00 kuna, s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta. Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini do 173.079.910,00 kuna će se sufinancirati dijelom iz: sredstava Europske Unije u visini do najviše 121.542.125,00 kuna i iz Sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini 51.537.785,00 kuna. Udjeli sufinanciranja su: Ministarstvo zaštite okoliša i 40,00 posto; Hrvatske vode 40,00 posto te  Isporučitelj vodne usluge, Grad Dugo Selo, Općina Rugvica 20,00 posto.

Ukupna vrijednost 6 vodokomunalnih projekata 1,7 milijardi kuna, sufinancirat će se EU sredstvima kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2017.

Osim projekta Rugvica-Dugo Selo potpisani su projekti Varaždin, Varaždinske Toplice, Donja Dubrava, Mursko Središće i Jastrebarsko. Ukupna vrijednost svih 6 projekata iznosi 1,7 milijardi kuna, a sufinancirat će se EU sredstvima kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2017.
Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić istaknuo je kako je sukladno EU Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda definirana obaveza izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 281 aglomeraciji, priopćavaju iz Hrvatskih voda. Važno je napomenuti da su svih 47 aglomeracija čiji je rok za usklađenje kraj 2018. godine u provedbi ili visokom stupnju  pripreme.
Za realizaciju tih projekata na raspolaganju su značajna sredstva. Kroz Operativni program konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020. dostupno je gotovo 8  milijardi kuna za sufinanciranje vodnokomunalnih infrastrukturnih projekata.
„Do sada su potpisani ugovori za 11 projekata, danas se potpisuju ugovori za šest projekata, a uskoro se očekuje odobrenje još 14 projekata. Svi ovi projekti donijet će višestruku korist – podići će se kvaliteta života građana, ispuniti EU standardi i doprinijeti zaštiti okoliša, a, također, treba naglasiti da je riječ o značajnim investicijama koje donose poslove i radna mjesta“, rekao je ministar Ćorić.
Ministar je čestitao svim potpisnicima današnjih ugovora zaželjevši im što bržu i kvalitetniju realizaciju projekata. Naglasio je kako se u vodnom sektoru mogu i moraju učiniti još značajniji iskoraci navevši kako je u ovom trenutku 86% građana priključeno na sustav vodoopskrbe, njih 46% na sustav odvodnje, te je uz daljnja ulaganja u projekte javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda potrebno raditi i na projektima kojima će se smanjiti gubici vode u sustavu.
Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je naveo kako je vrijednost projekata za koje su danas potpisani ugovori velika u tehničkom i ljudskom smislu te kako su posebno važni za građane koji će zahvaljujući njima biti priključeni na sustav.
„Ovim projektima je planirana izgradnja 6 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, oko 550 km mreže odvodnje i preko 200 crpnih stanica čime će se omogućiti priključenje na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za dodatnih gotovo 73.500 stanovnika“, rekao je direktor Đuroković.Skip to content