Velika inicijativa djece DV Dugo Selo: PROJEKT OČUVANJA DUGOSELSKIH STARIH BUNARA KAO VAŽNOG DIJELA KULTURNE BAŠTINE

Djeca iz dječjeg vrtića “Dugo Selo“ susrela su se s gradonačelnikom Nenadom Panianom, njegovim zamjenicima Jasminkom Kokot Bambić i Nikolom Tomincem te pročelnikom Upravnog odjela za društvenu djelatnost Veljkom Bertakom u Gradskoj vijećnici 5.ožujka. Susret je bio dogovoren zbog dječjeg pisma inicijative u svrhu očuvanja dugoselskih bunara kao važnog dijela kulturne baštine. Na taj način djeca su kroz konkretnu aktivnost dobila priliku za razvoj građanskih kompetencija i stjecanja iskustva kako iako su mali mogu dati svoj doprinos u aktivnostima zajednice i očuvanju kulturne baštine. Djeca su iznijela svoje zahtjeve kako da se obnove stari bunari, da se čuvaju takvi izvori vode u svrhu racionalnog korištenja vode i da se pazi na sigurnost bunara tj. da bunari imaju poklopce ili ogradu kako u njega ne bi upali ljudi ili životinje (osobito mačke). Gradonačelnik je svojom duhovitošću i razigranošću ostavio odličan dojam na djecu, a tako i domaćini u Gradskoj vijećnici što je i poticaj za nastavak suradnje i daljnje angažiranje djece u aktivnostima za dobrobit našeg grada i zajednice.
Šećući gradom djeca su uočila puno starih bunara. Svojom ljepotom privukao ih je bunar u parku grofova Drašković iz 1928g. U gradu su istražujući pronašli više bunara iz tog razdoblja s inicijalima AH…za koji još nismo uspjeli pronaći odgovor tko bi to bio, imamo samo pretpostavke da se radi o graditelju bunara iz tog razdoblja. Zainteresirao ih je i mehanizam za podizanje kante iz bunara čime su se djeca bavila u vrtiću u suradnji s roditeljima izrađujući bunare od raznih materijala. U suradnji sa studenticama s Prirodoslovno matematičkog fakulteta istraživali smo prirodni dotok vode u bunare i filtriranje vode kroz slojeve zemlje. Spoznali smo da voda iz bunara nije za piće ali se može koristiti za druge svrhe poput zalijevanja cvijeća, vrta, pranje auta… Istraživali smo i kako pronaći mjesto za kopanje bunara pomoću rašlji ili traženjem vode viskom. To nam je pokazao poseban suradnik koji i posjeduje te vještine.
Surađujući s lokalnom zajednicom prikupili smo razne zanimljive informacije o povijesti bunara. Knjižničar u Gradskoj knjižnici pronašao je u arhivi „Dugoselske kronike“ zanimljivu priču o „Vatrenom zdencu iz Ježeva“. Braća Haleuš pri kopanju zdenca naišli su na izvor plina, zdenac se rasplamsao pa su dugoselski vatrogasci imali najneobičniju intervenciju u povijesti vatrogastva. Taj rasplamsali zdenac rasplamsao je dječju maštu i nastala je slikovnica „Vatreni bunar“ za koju su djeca sama nacrtala ilustracije. Slikovnicu smo izložili na dječjem odjelu Gradske knjižnice.

Igra i istraživanje bunara u gradu i okolici traje duže razdoblje, nastao je projekt kog smo nazvali „Stari bunari“. Takav naziv odražava starinu i težinu samog izgleda dotrajalih bunara, a s obzirom da je to dječja ideja dozvolili smo si kreativnu slobodu.

Aktivnosti i istraživanja na temu bunara brižljivo smo dokumentirali u našoj knjizi „Velika knjiga malih istraživača starih bunara“. Knjiga je ostavila odličan dojam na gradonačelnika pa je predložio da od nje napravi brošuru o starim bunarima u svrhu očuvanja kulturne baštine.
Šetnjama gradom i u suradnji s roditeljima prikupljali smo fotografije bunara iz grada i okolice. Sakupili smo veliku zbirku fotografija i izradili kartu bunara Duog Sela, ali smo i uočili punu starih dotrajalih bunara. Djecu je rastužila takva spoznaja stoga smo odlučili senzibilizirati zajednicu da se poduzmu aktivnosti u svrhu očuvanja bunara kao vrijednog i lijepog dijela kulturne baštine.

Sve aktivnosti i istraživanja u vrtiću i organiziranje posjeta ostvarivali smo u suradnji s ravnateljicom i pedagoginjom vrtića. Tako je nastalo i pismo dječje inicijative upućeno Gradskoj upravi, a ravnateljica i pedagoginja dogovorile su nam susret s gradskim čelnicima kako bi djeca dala svoj doprinos za očuvanje kulturne baštine – starih bunara i ojačali svoje građanske kompetencije.

Iako smo mali i mi smo svoj glas za očuvanje kulturne baštine dali. Zahvaljujemo gradskim čelnicima na suradnji.

DV Dugo SeloSkip to content