Search
Close this search box.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DUGO SELO – ZAPAD

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD DUGO SELO

Upravni odjel za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, komunalno
i stambeno gospodarstvo
KLASA: 350-03/18-01/01
URBROJ: 238/07-06/01-20-27
Dugo Selo, 10.06.2020.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka o utvrđivanju Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad KLASA: 350-03/01-01/01 URBROJ: 238/07-01-06/01-20-26 od 10.06.2020. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
DUGO SELO – ZAPAD

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno od 23.06.2020. do 23.07.2020. godine.
Tijekom trajanja javne rasprave, uvid u elaborat Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad, može se izvršiti u Vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1 i to svakim radnim danom od 08 – 15 sati, te na službenim stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr..
Tijekom trajanja javne rasprave, održat će se javno izlaganje dana 07.07.2020. godine, sa početkom u 17,00 sati u vijećnici Grada Dugo Selo, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1.
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad građani, tijela, pravne osobe, mjesni odbori mogu dostaviti pismeno Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, Dugo Selo, Ul. Josipa Zorića 1, zaključno do 23.07.2020. godine. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

GRAD DUGO SELO

Podjeli vijest

Nedavno objavljeno

Skip to content