9. sjednica Gradskog vijeća Dugo Selo – AKTUALNI SAT

Deveta sjednica Gradskog vijeća Dugog Sela započela je u znaku novog načina korištenja materijala za sjednicu. Naime, vijećnici su, umjesto do sada uobičajenih „papirnatih“ materijala, dobili nove tablete na kojima im je, uz pristup uz šifru, omogućeno jednostavniji i jeftiniji pristup materijalima u digitalnom obliku. Zanimljivo je da većeg nesnalaženja nije bilo jer je prethodno organizirana i demonstracija korištenja novih uređaja, a za svaki slučaj na sjednici je bio prisutan i tehničar za kompjutore.

Aktualni sat otvorio je vijećnik SDP-a Stjepan Štefinovec koji je u pisanoj formi zatražio sve odluke koje je Gradsko vijeće te tadašnje poglavarstvo donijelo vezano uz kupnju zemljišta za novo sajmište, kao i podatke o troškovima i ulaganjima nastalima do stavljanja novog sajmišta u funkciju. Štefinovec je također zatražio od gradonačelnika da preispita to što  navodno u predsjedništvu dugoselske vatrogasne zajednice sjedi ” čovjek” koji je u ViO uhvaćen dva puta s lažnom diplomom i koji odlučuje o sudbini cca 1 000 000,00 kn.

Vijećnica SDP-a Jasminka Kokot Bambić upitala je da li je prolaz, između Ulice Josipa Zorića i Ulice Ivana pl. Zajca, koji je nastao na bivšem kanalu koji prolazi uz Elektromlin, privatno vlasništvo tamošnjih susjeda, ili pak gradski, jer je oko njegovog korištenja, koje je potencirano otvaranjem novog sajmišta, nastao spor.

Na pitanje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Vlado Kruhak, rekavši da je prolaz u vlasništvu Hrvatskih voda te da je točno kako postoji spor sa susjedima koji osporavaju prolaz, ali i da Grad razmatra mogućnost alternativnog izlaza s Ulice pl. Zajca na Zorićevu upravo zbog novog sajmišta te kako se u tom kontekstu razmatra i mogućnost korištenja tog prolaza.

Kokot Bambić je upitala i kako se DKPC priprema za 1. srpnja – datum koji je najavljen kao zakonski rok do kojeg je potrebno organizirati odvojeno prikupljanje otpada vezano uz novi zakon o gospodarenju otpadom te opetovano upozorila na nepravilno postavljene šahte na križanju Sportske i Ferenčakove ulice.

Na pitanje je odgovorio direktor DKPC-a Tadija Penić rekavši da 1. srpnja nije datum do kojeg je potrebno uvesti spomenute mjere, već da sustav odvojenog prikupljanja otpada treba uvesti postupno. DKPC se pripremio za uvođenje tog sustava pa će već od jeseni na području Grada biti, putem vreća, uvedeno odvojeno prikupljanje papira, a tijekom sljedeće godine i bio otpada. Bit će potrebno izgraditi i novo reciklažno dvorište, rekao je Penić, jer sadašnje ne odgovara, a i tu su poslovi već počeli, uz osamdesetpostotno sufinanciranje nadležnog Fonda, a sama izgradnja očekuje se iduće godine. Osim toga, dodao je Penić, cjelovito funkcioniranje sustava pretpostavlja donošenje nove odluke o sakupljanju otpada od strane Grada, s novim cjenikom, što je nemoguće donijeti prije no što se na razini države donese nova Uredba o istom koja je pretpostavka spomenutom gradskom dokumentu.

Vijećnik SDP-a Kruno Blažinović upitao je kada će se pristupiti sanaciji Rugvičke ulice čiji je kolnik u većoj mjeri oštećen nakon zime, te zatražio u pisanoj formi od predsjednika Udruženja obrtnika podatke o broju i strukturi otvorenih, odnosno zatvorenih obrta od 2010. godine do danas, kao i objašnjenje o poduzetim mjerama Grada temeljem kojih je nedavno Grad dobio nagradu Hrvatske obrtničke komore za razvoj obrtništva.

Gradonačelnik Stipo Velić odgovorio je da Rugvička ulica ima rang županijske ceste, ali da je Grad, uslijed spomenutih oštećenja, zatražio od ŽUC-a njezinu sanaciju te da bi uskoro trebao dobiti i povratnu informaciju o vremenu i načinu kako će to biti učinjeno.

Vijećnik HSP-a Nenad Sedlar obavijestio je vijeće kako je optužnicu protiv čelnih ljudi Grada proširio na osam točaka, na što mu je gradonačelnik Stipo Velić odgovorio kako željno očekuje tu optužnicu jer je Sedlar putem nje oklevetao njega i njegovu obitelj te izjavio kako će iz tog razloga pokrenuti protutužbu protiv Sedlara.

Sedlar je potom zatražio pisanu informaciju o poslovima koje DKPC izvodi na Novom groblju, a koji su navodno već bili plaćeni drugom izvođaču, te upitao direktora Dukoma d.o.o. koliki je trenutačni dug ove tvrtke za vodu prema Vodoopskrbi i odvodnji i što se poduzima da se on plati.

Direktor Dukoma d.o.o. Ivan Funtek rekao je kako je bio obavljen tehnički razgovor s vodstvom Vodoopskrbe o načinu plaćanja na kojem nije konačno dogovoren način plaćanja, no kako je zatraženo posredovanje nadležne agencije oko utvrđivanja cijene za koju Dukom d.o.o. tvrdi da je previsoka i nije prikazaza njezina struktura u dobivenim računima. Trenutačni dug Dukoma d.o.o. prema dobavljaću vode, rekao je Funtek, iznosi 14 milijuna kuna.

Vijećnik HSLS-a Nenad Panian upitao je što Grad poduzima vezano uz realizaciju projekta Cargo centra u Dugom Selu, s obzirom da je od posjete vijećnika Cargo centru Graz prošlo već mjesec i pol, te je najavljeno intenziviranje poslova.

Gradonačelnik Velić odgovorio je da se na realizaciji tog projekta intenzivno radi te da se trenutačno očekuje odgovor Ministarstva financija na zahtjeve koje je prema njima poslao Grad, a koji su preduvjet za realizaciju projekta.

Panian je zatražio i aktivno uključivanje Grada u čišćenje mreže vodoprivrednih kanala jer, kako je rekao, građanima u Prozorju stradavaju plantaže zbog nečišćenja istih.

Velić je odgovorio da nije upoznat sa spomenutim problemom te uputio Paniana da se oštećeni građani obrate Gradu sa konkretnim zahtjevima.

Nezavisni vijećnik Stjepan Bertek upitao je zašto su na glavnoj prometnici prema Ostrni postavljene obavijesti o radovima, kad se na spomenutoj prometnici od Dugog Sela do Ostrne ne obavljaju nikakvi radovi na sanaciji iste.

Gradonačelnik Velić rekao je da radovi jesu u tijeku, ali s obzirom da je sanacija prometnice predviđena sve do Obedišća te zbog još nekih problema koje treba otkloniti na sjevernom dijelu trase, radovi su započeli na južnoj strani trase, iz Obedišća.Skip to content