Aktualnosti s početka 7. sjednice: Vijećnici aktivno traže informacije

Hoće li tvrtka „Valipile“,  koja je u Dugom Selu  izgradila pogon planirajući  dvjesto zaposlenika,  moći graditi farme za uzgoj pilića na rubnim područjima grada, pitao je vijećnik Stipo Velić.

Gradonačelnik Nenad Panian izvijestio je o održanim sastancima, razmatrana je mogućnost gradnje farmi  ali i više manjih gospodarstava kao kooperanata te su pokrenute odgovarajuće izmjene u prostornom planu. No o tome treba još razgovarati, smatra gradonačelnik koji predlaže dodatne sastanke, čak i tribinu s građanima, kako bi se utvrdilo je li relativno mala površina  pogodna za takav uzgoj.  Izgradnjom  uzgojnih kapaciteta za proširenu djelatno ove tvrtke  moglo bi  se zaposliti 250 do 300 zaposlenika,  no prije toga treba riješiti niz pitanja, od lokacija, uvjeta do zbrinjavanja otpada.

Vijećnik Kruno Blažinović zatražio je registar nekretnina u vlasništvu Grada, koji će mu biti dostavljen,  sukladno odgovoru  nadležnog pročelnika M. Vinka.

Vijećnik Siniša Kljajić upitao je o ispunjavanju uvjeta natječaja prilikom zapošljavanja pročelnika  Deana Dragičevića, mag. oecc., za kojeg navodi kako je to zvanje stekao 2016. godine, a traženo radno iskustvo stekao je s nižom stručnom spremom. Gradonačelnik Panian izvijestio je kako su uvjeti ispunjeni, sukladno  pozitivnom odgovoru Ministarstva uprave  kojem je Grad uputio takav upit.

Osnivanje zajedničkog odjela  s općinama Brckovljani i Rugvica za EU poslove s ciljem zajedničkog djelovanja na prostoru, bilo je drugo pitanje vijećnika Kljajića. Gradonačelnik Panian ukazao je na već postojeći LAG (Lokalnu razvojnu agenciju) Prigorje i ustrojeni tim s pet stručnjaka  u gradu. Time, smatra Panian, nema potrebe za zajedničkom organizacijom s općinama, osim Vodopskrbe i odvodnje.

Je li zaposlen zamjenik gradonačelnika Općine Rugvica Nenad Jakšić u  Dukomu, pitao je vijećnik Stjepan Štefinovec direktora Mladena Vrabeca.  Štefinovca je zanimalo i pokretanje kaznene prijave.

Direktor M. Vrabec najavio je dostavu kompletne natječajne dokumentacije za dvadesetak  kandidata koji su se natjecali. Potvrdio je  i tijek kaznene prijave. Zapošljavanje u Dugoselskom komunalnom poduzetničkom centru drugo je pitanje  na koje  koje je Štefinovec tražio odgovor, pitajući i  koliko je zaposlenih u članstvu HDZ-a.

Direktor DKCP-a Tadija Penić potvrdio je zapošljavanje grupe zaposlenika,  a dodatno zapošljavanje  za košnju predviđeno je u ožujku. Povjerenstvo je izabralo kandidate koji su ispunili uvjete, a ne prema članstvu u stranci – kazao je Penić.

Na upit vijećnice Ivane Krišto o nejasnoćama vezanim za rješenja o zaštiti kulturne baštine, nadležni pročelnik M. Vinko najavio je  slanje obavijesti vlasnicima i objavu na internetskoj stranici.

Vijećnici  Renati Jelečki, koja je iznijela žaljenje stanovnika Male ulice zbog vatrogasnog prilaza, nadležni pročelnik M. Vinko potvrdio je njihov zahtjev za asfaltiranje, a pitanje  vatrogasnog prilaza službe će ispitati.

Vijećnica Jelečki također je upozorila kako je osobama s invaliditetom otežan dolazak u  zgradu Gradske uprave. Oni ne mogu svojim vozila u dvorišni prostor jer je pristup omogućen samo službenicima i dužnosnicima.

U odgovoru je najavljeno uređenje glavnog ulaza u zgradu s pristupom i dizalom za osobe s invaliditetom. Takve osobe već sad  mogu službama najaviti potrebe za dolaskom u zgradu u kojem slučaju  će moći ući vozilom u dvorište. Nakon preuređenja bit će moguć njihov  poziv s ulazne rampe za ulazak u dvorišni prostor. Također je ukazano na dva parkirna mjesta na početku Kolodvorske koja su predviđena za vozače  koji su  s invaliditetom.

Vijećnik Pavo Jakovljević  predložio je zamjenu vodovodne cijevi u Ferenčakovoj ulici   prije očekivane rekonstrukcija ulice, planirane nakon provedene kanalizacije. Gradonačelnik je zamolio za pisani zahtjev  radi pokretanja postupka putem nadležnog ureda do izvršitelja – Vodovoda i odvodnje.

Vijećnica Krišto upitala je o naplati prekršajnih naknada primjećujući kako komunalni redari ispisuju sve više upozorenja, koja smatra neučinkovitim. No gradonačelnik Panian smatra kako upozorenja potvrđuju prisutnost komunalnih redara čiji posao nije lak, iznijevši primjer fizičkog napada i prijetnji kakve su nedugo doživjeli u središtu grada.

Vijećnik Božidar Cik kritizirao je gradonačelnika Paniana zbog pisma, koje je nazvao i pamfletom, upućenog građanima krajem prošle godine. Cik je prigovorio kako je sadašnji gradonačelnik u tom pismu sebi pripisao zasluge za ostvarenja prethodne vlasti te mu zamjerio na samopromociji i zapošljavanju u gradskim službama. Stoga je zatražio pregled troškova tiskanja spomenutog materijala kojim je gradonačelnik Panian građanima uputio blagdanske čestitke.

Drugo je pitanje vijećnik Cik uputio  o kupnji  zemljišta i kleti na Martinu u vlasništvu Igora Dekanića, što nije bilo na dnevnom redu ove sjednice.  Gradonačelnik je potvrdio planiranu kupnju te nekretnine radi zaštite baštine  prostora na Martinu, te je odbacio navode o  stranačkom utjecaju na takvu odluku.

Vijećnik Ivan  Šajković pohvalio je postavljanje klupa uz pješačke staze uzduž prometnica. Zamolio je za pojačanu zaštitu podloga  ispred klupa. U tom dijelu nakon kiša nastaje blato, neugodno za prolaznike koji nakon sjedenja odlaze  zaprljane obuće. Pročelnik M. Vinko najavio je takva rješenja za klupe u parkovima i uzduž šetnica.

Vijećnicu Ivanu Perković zanimaju osnivački i vlasnički odnosi Grada Dugog Sela  te  općina Brckovljani i Rugvica nad Pučkim otvorenim učilištem Dugo Selo. Je li postignut dogovor o takvom rješenju – upitala je, nakon čega je gradonačelnik Panian  potvrdio razgovore o planovima Grada  te najavio ponovni sastanak s osnivačima.

Drugo pitanje ove vijećnice odnosilo se na uređenje kružnog toka u Dugom Selu. Od takvog se rješenja  zasada odustalo u Osječkoj ulici, tako polaznici škole za vozače nemaju priliku  uvježbati  vožnju.

Kružni tok izgradit će se u Industrijskoj ulici kod objekata Dalekovoda i Valipile te će poboljšati promet u industrijskoj zoni, kazao je gradonačelnik Panin.

U nastavku sjednice  donijete su Statutarna odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog sela, Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća te Odluka o izmjenama odluke o izboru članova vijeća Mjesnih odbora. Razlog izmjena je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi, kojeg je Hrvatski sabor  donio 8. prosinca 2017.  godine. Uglavnom se radi o usklađenju navedenih dokumenata s tim Zakonom. Ima i manjih izmjena tehničke naravi, izmjena nekih naziva  te, između ostaloga,  i obveze trgovačkih društava i ustanova za podnošenje izvješća o radu Gradskome vijeću jednom godišnje za prethodnu godinu dok bi se sjednice Gradskoga vijeća trebale sazivati pet  radnih  dana  prije datuma održavanja.

 

Poništen javni natječaj za prodaju zemljišta

Na javni natječaj, objavljen 4.siječnja, za prodaju zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata nije stigla niti jedna ponuda pa su vijećnici jednoglasno donijeli zaključak o njegovu poništenju. Vijećnik Kljajić naveo je kako je na nedavno održanoj tribini Građanske inicijative „Drugo Selo“ gradonačelnik rekao kako će to zemljište biti prodano te upitao „da li se odustalo ili se već tada baratalo neprovjerenim informacijama“. Na osnovu iskazanog interesa otvorili su natječaj, platili procjenu zemljišta odnosno sve što je Grad mogao učiniti, ali ta tvrtka više se nije javila, odgovorila je zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić dodavši kako ne želi ulaziti u razloge odustajanja poduzetnika. Potvrdio je to pročelnik Dragičević objasnivši kako je sve napravljeno u dobroj namjeri, predstavnik tvrtke bio je i na sastanku vezanom za EU fondove, bilo je riječi o investiranju u proizvodnju. Procjena vrijedi i dalje. Kljaić je u ovoj raspravi dva puta replicirao, mišljenja je da bi se trebalo suzdržavati od komentara vezanih za natječaj u tijeku, a prije otvaranja ponuda. Podržao ga je i predsjednik GV-a Budimir.

 

Donijeta odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada – preduvjeti za provedbu do studenoga

Jednoglasno je donijeta odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Provedeno je javno savjetovanje, uvaženo je desetak primjedbi pristiglih od GI „Drugo Selo“. Kako je pojasnio direktor DKPC-a Tadija Penić, glavni kriterij je da se troškovi obavljanja usluge određuju razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika. Neće se sve preokrenuti od 1.veljače, trebalo bi napraviti određene predradnje, naglasio je Penić. Preduvjeti će se stvoriti najkasnije do studenog o.g. Predstoji opsežna papirologija, donošenje cjenika. Bitna komponenta je struktura cijene – sastoji se od minimalne cijene jedne usluge (fiksni dio), cijene za predanu količinu te ugovorne kazne, izdvojio je direktor DKPC-a. Na adrese korisnika DKPC će dostaviti izjave sa svojim postojećim podacima, korisnici pak svoje očitovanje moraju povratno poslati komunalnoj tvrtki. Od tehničkih predispozicija, nedostaju komposteri i spremnici za biootpad, podsjetio je Penić. Tu vrstu otpada moguće je razvrstavati u vlastitom dvorištu odnosno kompostirati (vlasnici obiteljskih kuća, ostali s uvjetima). Za stambene zgrade i korisnike koji ga žele baciti predviđeni su smeđi spremnici. Započeo je proces čipiranja kanti. Upravo je jučer objavljena najava poziva za natječaj EU fondova – Operativni program za konkurentnost i koheziju. Javit će se Fond za energetsku učinkovitost te će tako biti nabavljač opreme (spremnici za papir i plastiku, mobilno rec.dvorište, komposteri, smeđi spremnici potrebni su Dugom Selu) koju će komunalne tvrtke zatražiti. EU je donijela strategiju za plastiku, ukazao je Kljajić napomenuvši kako bi Grad mogao biti predvodnik u primjeni dobre prakse. Dao je kontakt tvrtke iz Osijeka koja proizvodi vreće od razgradive tzv. biljne plastike. Penić će proizvođača kontaktirati te vidjeti financijsku računicu.

 

Prihvaćen Plan gospodarenja otpadom Grada za razdoblje od 2017.-2022. godine

Vijeće je jednoglasno donijelo Plan gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje od 2017.-2022. godine, prezentirao ga je predstavnik tvrtke ANT d.o.o. koja ga je, u suradnji s DKPC-om i Gradom, izradila. Plan je prošao mišljenja svih nadležnih institucija, bio je na javnoj raspravi. Odvojeno prikupljanje otpada mora biti omogućeno svima. Trenutno stanje je većim dijelom u skladu sa zakonskim odredbama. Djelomično je uspostavljen sustav gospodarenja posebnih kategorija putem reciklažnog dvorišta, spremnika postavljenih na javnim površinama, nadstrešnica za karton, vreća za odvojeno prikupljanje papira i kartona u kućanstvima te za odvojeno prikupljanje plastike. U postupku je, kako je rečeno na prethodnoj točki, uspostavljanje sustava za gospodarenje biootpadom, potreban je još sustav za građevni otpad te onaj koji sadrži azbest. U planu je navedena mogućnost izgradnje kompostane kao i ranije spomenutog mobilnog reciklažnog dvorišta, stoji u planu koji će se objaviti na službenoj gradskoj web stranici.

 

Aktivno i pod točkom pitanja i prijedlozi

Za člana Nadzornog odbora ViO Zagrebačke županije predložen je Mladen Šestan, donijelo je Vijeće jednoglasno zaključak o prijedlogu za imenovanje. Na toj funkciji bio je Ivica Bošnjak, sada pomoćnik ministrice za demografiju. Pitanje naknade potegao je Kljaić, ona postoji no ne zna točnu cifru, rekao je gradonačelnik. Aktivno je bilo i pod točkom pitanja, prijedlozi i ostale informacije. Vijećnica Mamuza zamjerila je gradonačelniku neugodne komentare na vijećnička pitanja tijekom aktualca. S njom se složio i predsjednik GV-a Budimir tražeći ubuduće mirnije tonove i dopuštanje da vijećnik izrazi svoje mišljenje. Grad nema prostora, mogućnost je da Poduzetnički inkubator bude u dosadašnjem prostoru ViO ZŽ, no prva i izglednija opcija je adresa DKPC-a u Mihanovićevoj ulici, odgovorio je pročelnik Dragičević Kljaiću. Kad uprava Pošte odobri, zastava će biti izvješena sve dok bude spomenika na toj lokaciji, odgovorio je zamjenik gradonačelnika Tominac najaktivnijem gradskom vijećniku. Budimir je zatražio i da se novom zamijeni zastava na Glazbenoj školi. Od ostalog, vijećnik Štefinovec je tražio pisani odgovor tko je u kojoj političkoj stranci. I Blažinović smatra da je taj podatak bitan kod utvrđivanja kvote za biračke odbore. Odlučan je trenutak konstituiranja Vijeća, bitno je da se odluke donose većinom glasova, rečeno je. Vijećnica Krišto govorila o pravu na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela iz novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Na kraju sjednice, predsjednik Vijeća Budimir i zamjenica gradonačelnika Kokot Bambić pozvali su vijećnike da posjete događanja iz programa za veljaču objavljenim na stranici Grada i na Dugoselskoj kronici.Skip to content