Burni aktualni sat 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela: O MEDIJIMA, JAVNOJ RASVJETI, NOGOMETU …

Aktualni sat 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, koja je održana 14. ožujka, pod predsjedanjem predsjednika Vijeća Darjana Budimira održan je skoro u dvostrukom trajanju od svog službenog naziva, a pitanja su željeli postaviti gotovo svi vijećnici.

Problemi s informiranjem

Pitanjem, ravnatelju Pučkog otvorenog učilišta i uredniku Dugoselske kronike Nenadu Haleušu Malom, seriju pitanja otvorio je sam predsjednik Vijeća Darjan Budimir koji je želio znati u kojoj mjeri izvršna gradska vlast utječe na novinare Dugoselske kronike u objavljivanju vijesti te zašto je saziv ove sjednice najprije objavljen pa skinut s web stranice Kronike? Budimir je također konstatirao kako je sudjelovanje zaposlenika Učilišta u organizaciji gradskih manifestacija dovelo do smanjenja opsega aktivnosti u drugim djelatnostima za koje je registrirano Učilište.

Haleuš Mali je odgovorio kako je on odgovoran za sve objave na web stranici te kako ne bježi od odgovornosti ukoliko je nešto pogrešno objavljeno te dodao kako je svjestan nemogućnosti da sve strane u političkom spektru budu zadovoljne sa svim objavljenim vijestima. U tom smislu vodimo se zakonom, rekao je Haleuš Mali, a u pogledu eventualnih pritisaka naveo kako su glabalno za novinarstvo poprilično teška vremena, no kako je za Dugoselsku kroniku odgovoran on i ponovio spremnost za podnošenje odgovornosti ukoliko osnivači novina to traže. U pogledu sudjelovanja zaposlenika Učilišta u organizaciji manifestacija rekao je kako je točno da zaposlenici Učilišta sudjeluju o organizaciji gotovo svih gradskih manifestacija, ili ih pak neposredno organiziraju, jer Turistička zajednica nema profesionalnih zaposlenika te kako nije isključeno da, s obzirom na mali broj zaposlenika, takva aktivnost djelomično utječe na rad u drugim segmentima Učilišta. Gradonačelnik Nenad Panian demantirao je bilo kakav pritisak na rad medija. Budimir je rekao kako je samo djelomično zadovoljan odgovorom te da predlaže da Gradsko vijeće, a na prijedlog samih novinara, izradi pravilnik o radu Dugoselske kronike.

Vijećnici nezadovoljni javnom rasvjetom

Vijećnik Ivica Šajković izrazio je svoje nezadovoljstvo radom nove javne rasvjete u Gradu te izrazio nezadovoljstvo njenom nabavkom, ali i funkcioniranjem koja je, prema njegovim riječima, pogubna za sigurnost prometa pješaka i vozila.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko rekao je kako je javna rasvjeta nabavljena sukladno raspisanoj javnoj nabavi, kako donosi uštede u potrošnji struje te kako je dobila sve potrebne ateste. Isto je rekao i gradonačelnik Panian koji je dodao i kako su, radi sigurnosti u prometu, na njegovu inicijativu nedavno postavljene i posebno označene plave zebre. U raspravu se uključio i vijećnik Stjepan Štefinovec koji je rekao kako treba reći da je „car gol“, osnosno da javna rasvjeta nije dobra te kako treba ispraviti tu pogrešku. Da je rasvjeta loša složio se i predsjednik Vijeća Darjan Budimir koji je dodao kako je o svemu trebalo voditi računa ranije, u tijeku njene nabavke, te ga nije zadovoljio odgovor gradonačelnika da odgovornost nije na Gradu jer je na nabavku rasvjete suglasnost dala Regionalna razvojna akcija REGEA.

Vijećnica Mara Mamuza pohvalila je uređenje gradske vijećnice te upitala zašto se ne isplaćuju naknade za novorođenčad, na što je gradonačelnik Panian odgovorio da se naknade ponovo isplačuju te da je u jednom razdoblju bila riječ o privremenom zastoju isplata zbog bolesti zaposlenice koja radi na isplati.

Ima li problema u Nogometnom klubu Dugo Selo

Vijećnik Štefinovec upitao je i što se zbiva u Nogometnom klubu Dugo Selo, s obzirom na različite neprimjerene izjave na njihovoj facebook stranici vezane uz funkcioniranje kluba i izgradnju igrališta s umjetnom travom. Vijećnik Stipo Velić, koji je ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Sportskog centra Dugo Selo, rekao je kako je nesporazum očito nastao nakon krivo interpretirane rasprave s Upravnog vijeća prema kojoj je navodno ovo tijelo protiv izgradnje spomenutog igrališta. Štefinovec je ipak zatražio da se cijeli slučaj rasvijetli na način da uprava NK Dugo Selo dostavi vijećnicima pisano izvješće o događajima u klubu.

Vezano uz ovu temu predsjednik Vijeća Budimir je prozvao pročelnika za financije Dejana Dragičevića kako je i on umiješan u ovaj slučaj pisanjem neistina na stranici NK Dugo Selo, pri tom ga dodatno optuživši i za neprimjereno ponašanje na sastanku političkih stranaka održanom uz temu zaduživanja grada i zbog toga što se, prema njegovom saznanju, on jedini u gradskim službama bavi postupkom javne nabave, kao i zbog toga što Grad nema gospodarski program.

Pročelnika je uzeo u zaštitu gradonačelnik Panian rekavši kako Budimir iznosi neistine te ga pozvao da dokaže sve optužbe koje je uputio Dragičeviću.

Vijećnik Stipo Velić zatražio je u pisanoj formi podatke o troškovima za održavanje Grada, komparativno za 2017. i 2018. godinu.

Vijećnica Renata Jelečki upitala je gradonačelnika Paniana što je Grad poduzeo po pitanju napuštenih životinja te uputila kritiku što je, navodno, za ovaj posao izabrana tvrtka iz Cerja koja ima loš pedigre u obavljanju ovoga posla. Gradonačelnik je rekao kako je potpisan ugovor s Azilom za životinje u Cerju te kako je ista zadovoljila sve tražene i zakonske uvjete.

Kome i zašto stimulacije?
Vijećnik Božidar Cik upitao je gradonačelnika po kojim se kriterijim pojedinim gradskim zaposlenicima isplaćuju stimulacije na plaću u iznosu 30% visine plaće, na što je Panian odgovorio da zaposlenici koji više rade moraju biti i adekvatno nagrađeni za svoj posao.

Cik je potom upitao i dokle se stiglo s poslom izgradnje prometnice koje kroz gospodarsku zonu, južno od željezničke pruge, spajaju dva nadvožnjaka, rekavši da raspolaže podacima kako je Grad propustio isti projekt prijaviti za dobivanje novaca iz fondova te kako otkup zemljišta, zbog privatnog interesa, koči jedna gradska zaposlenica.

Pročelnik Marijo Vinko rekao je kako je na financiranje iz fondova prijavljena prva i druga faza projekta te kako je točno da imovinsko pravni odnosi za izgradnju prometnice nisu riješeni s više vlasnika zemljišta, na što je gradonačelnik Panian rekao kako ne zna tko prodaje zemljište kojim će prolaziti prometnica, ali da svatko raspolaže kao vlasnik svojim zemljištem, neovisno da li je zaposlenik gradske uprave, ili ne. Marijo Vinko dodao je još i da izvlaštenje onih vlasnika s kojima nije postignut dogovor o otkupu obavlja državna, a ne gradska uprava.

Vijećnica Jelečki postavila je i pitanje da li je točno da je zemljište za izgradnju dječjeg igrališta u Kopčevcu plaćeno 100.000 eura te o kojoj se površini radi. Pročelnik Vinko odgovorio je kako cijena zemljišta je bila visoka s obzirom da se radi o velikoj parceli cca 2000m2 te kako je otkupljen i objekt koji se nalazi na toj parceli.

Putovanja radi susreta s lobistima

Vijećnika Ivana Gerecija zanimalo je što su gradonačelnik Panian i pročelnik Dragičević radili na svojim nedavnim putovanjima na sajmove u Bruxellesu i Frankfurtu.

Gradonačelnik Panian odgovorio je kako je na spomenutim putovanjima bilo riječi o komunalnoj problematici te kako je kontaktirano s nizom osoba te lobistom koji bi mogao pomoći Dugom Selu u privlaćenju investitora i dobivanju sredstava za ovu namjenu.

Gereci je potom upitao i pojašnjenje o radovima koji se izvode na rukometnom igralištu kod zgrade Pučkog otvorenoj učilišta.

Odgovorio je pročelnik Dragičević rekavši da je prva, do sada završena faza radova, vezana uz izgradnju rampe za invalide u sklopu Programa 54+, nakon čega slijedi djelomično uređenje cijelog igrališta koje je u skladu s detaljnim planom uređenja tog prostora. Najavljena izgradnja podzemne garaže na mjestu današnjeg igrališta za sada čeka financijska sredstva- rekao je Dragičević.

Vijećnica Ivana Perković upitala je da li je točno da u Turističkoj zajednici Grada Dugog Sela radi Ivana Radaković -osoba koja je bila na listi gradonačelnika Paniana. Gradonačelnik je odgovorio kako ista nije zaposlena u TZ te je jedina mogućnost da je obavljala neki posao temeljem ugovora o djelu, o čemu će Perković dobiti pisani odgovor.

Vijećnica Vedrana Dragičević upitala je kakav je stav Grada o najavi prestanka rada Udruge ADHD I JA, jer će time Dugo Selo ostati bez logopeda i psihologa, a stotinja djece će trebati uputiti u Zagreb na tretmane, čime će se za Grad stvoriti znatni troškovi osiguranja prijevoza.

Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić odgovorila je kako spomenuta udruga nije zatražila pomoć od Grada, niti se je prijavila za dobivanje sredstava na natječaj za udruge. Također je dodala kako je Grad svjestan tog problema te kako se nada da će Gradsko vijeće imati razumijevanja za problem i na rebalansu osigurati sredstva ukoliko za tim bude potreba.

Vijećnica Dragičević upitala je i u kojoj fazi je izgradnje sportske dvorane uz Dječji vrtić Dugo Selo. Pročelnik Vinko rekao je kako je u tijeku pribavljanje građevinske dozvole, ali i kako će najvjerojatnije biti probijeni rokovi te radovi neće započeti u planiranom roku 1. lipnja pa je moguće kako će i sljedeća pedagoška godina proći bez sportske dvorane u dječjem vrtiću.

Što je s gospodarskim zonama

Vijećnika Sinišu Klajića zanimalo je kakav je slijed događaja vezan za realizaciju Gospodarskih zona Črnovčak i Puhovec. Odgovorio je pročelnik Dragičević rekavši da je Grad poduzeo potrebne korake za realizaciju zona prema nadležnom Ministarstvu, no kako su zone, prema kriterijima ministarstva, prevelike, a većina zemljišta u njima je privatno. Stoga će, dodao je Dragičević, najvjerojatnije morati doći do podjele zona u više njih, a ujedno i smanjenja njihovog obima na dio u čijem je većinskom vlasništvu Grad, pa se može očekivati realizacija.

Vijećnik Kljajić upitao je i potpredjednike vijeća koliko iznosi njihova mjesećna naknada za rad i postavio retoričko pitanje, da li oni vrijeke i rade više od ostalih vijećnika.

Predsjednik vijeća Budimir kako vijećnici ne mogu jedni drugima postavljati pitanja, već izvršnoj vlasti, te da su dužnosti i naknade potpredsjednika Gradskog vijeća definirane zakonom i Statutom Grada.

Posljednje pitanje postavio je vijećnik Željko Remenar kojeg je zanimalo zašto su, mimo odluke Gradskog vijeća, dvjema zaposlenicama koje su otišle u mirovinu otpremnine porasle s predviđenih 9.000 kuna na 150.000 kuna. Gradonačelnik Panian rekao je kako će odgovor na ovo pitanje stići u pisanoj formi.

Nije prihvaćena odluka o kreditnom zaduženju grada

Nakon burnog aktualca 16. redovne sjednice, burno je bilo i na točki dnevnog reda o prijedlogu gradonačelnika o kreditnom zaduženju grada od 8,5 milijuna kuna. Većinom glasova ta odluka nije prošla.

Kako je prezentirao resorni pročelnik Dean Dragičević, dugoročni kunski kredit bez valutne klauzule uzeo bi se kod Erste i Steiermärkische bank d.d. Zbog najpovoljnijih uvjeta, ona je izabrana između pet banaka. Fiksna kamatna stopa iznosila bi 1,30 posto godišnje, rok povrata su četiri godine, a početak otplate od lipnja 2020. godine. Kreditnim zaduženjem financirali bi se kapitalni projektu i to redom: za otkupe zemljišta u Krležinoj 1,8 mil. kuna, u Domobranskoj 240.000 kuna, dječje igralište Kopčevec 700.000 kuna te za I Savski odvojak 91.000 kuna; energetsku obnovu zgrade gradske uprave 1,8 mil.kuna i energetsku obnovu zgrade Glazbene škole 1,9 mil.kuna; obilaznicu kroz poduzetničku zonu Puhovec 1,8 milijuna kuna.U podužoj raspravi  vladajući su kritizirali zbog neracionalnog trošenja proračunskog novca i premalo informacija vezano za ovu odluku dok je gradonačelnik Panian ustvrdio da se neprihvaćanjem koči razvoj grada. U jednom trenutku pročelniku je oduzeta riječ, zbog kako je rečeno nepristojnog komuniciranja. Tijekom rasprave, vijećnik Siniša Kljajić apelirao je na smanjenje antagonizma između predstavničke i izvršne vlasti te pozvao na suradnju. Jedno od vijećničkih pitanja bilo je na što je potrošeno 5 milijuna kuna poreznih prihoda više, koliko je lani grad imao na temelju nove porezne reforme. Odgovorio je Dragičević, nakon što mu je vraćena riječ na zahtjev vijećnika te naveo projekte uređenje vrtića, Omladinsku ulicu, uređenje krovišta Glazbene škole, spomenik dr. Franji Tuđmanu, opremu DKPC-a i knjige.

Zbog čega vijećnici Kluba HDZ, BM 365 nisu prihvatili odluku o kreditnom zaduženju obrazložio je predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir. „Mi smatramo da kreditno zaduženje nije potrebno, navedeni projekti se mogu realizirati na drugi način. U ovom proračunskom okviru najvažniji su porezni prihodi u prošloj godini, temeljem novog zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave odnosno porezne reforme koju provodi Vlada RH bilo je preko 5 mil. kuna više u 2018. u odnosu na 2017. godinu. Povećana je potrošnja grada na svim stavkama, od rashoda za zaposlene gdje se, samo za gradsku upravu, prešlo 5 mil.kuna, a rashodi za raznorazne usluge 3 milijuna kuna. U tim okolnostima bilo bi neodgovorno da smo prihvatili zaduženje kada postoje veliki prostori za financijska sredstva kojima bi se projekti mogli realizirati. Pozvali smo i gradonačelnika da pristupi izradi rebalansa proračuna odnosno da unutar postojećeg proračuna nađe prostor za ove stavke. Osim toga, materijale i sam prijedlog ove odluke prati netransparentnost i nedostatak informacija. Odluka o zaduživanju je na dvije stranice bez opisa projekata, bez opisa sufinanciranja, upitnost određenih projekata, a i sami prioriteti nisu na toj razini. Imamo drugi niz projekata koje, ako se zadužimo, nećemo moći realizirati. Mi nismo protiv projekata, to su sve projekti Grada Dugog Sela, a i svi su projekti bivšeg gradonačelnika. Ono što je točno da je u proračunu jedan dio planiran zaduženja, ali mi kao vijećnici nismo mogli utjecati na prihodovnu stranu i nismo se od početka slagali da se ti projekti realiziraju putem zaduženja“, izjavio je Budimir dodavši da svi gradovi i općine u okruženju za sve takve projekte dobivaju sufinanciranje od raznih fondova županija u gotovo 100 postotnom obimu dok su dugoselska na razini 50 posto.

Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić žali zbog ovakve odluke. „Ovom odluku trebalo je naći rješenje odnosno zadužiti se za financiranju kapitalnih projekata grada Dugog Sela koji su usvojeni proračunom u stavkama na način da se točno zna koliko ćemo dobiti iz drugih izvora financiranja, a koliko zaduživanjem. Dakle, ukupna masa zaduživanja odnosno ukupno planirana sredstva za zaduživanje u 2019. bila su 18 mil. kuna s obzirom da za neke projekte još nismo dobili odobrenje, a prijavili smo ih, između ostalog i KIC. Njega nismo uzeli u obzir za zaduženje.Za zaduženje idemo samo sa realizacijom onih projekata za koje imamo ugovore i koji su u našem planu kapitalnih investicija. Dio sredstava se osigurava iz drugih izvora kao što su EU fondovi, a dio iz kreditnog zaduženja s time da smo osim projekata koje smo prijavili na EU fondove i koji su odobreni tu smo predvidjeli i nekoliko projekata važne za grad Dugo Selo. Između ostalog izgradnja dječjeg igrališta u Kopčevcu. Naime, amandmanom vladajućih bilo je rečeno da se ono mora izgraditi što smo mi prihvatili, a da bi se to moglo realizirati preduvjet je otkup zemljišta. Isto tako, u nekoliko navrata raspravljalo se o Krležinoj ulici koja bi rasteretila dio prometa u centru i dovela do neophodnih parkirališnih mjesta što je za građane veliki problem. Osigurali bi sredstva za Domobransku za nogostup od Zagrebačke do Martin brega gdje su uvjeti za pješake gotovo, a time bi se realizirao i projekt šetnice. Mislim da se ovime želi da Dugo Selo ostane ovakvo kakvo je, da se ništa ne pokrene i ne izgradi“, izjavila Kokot Bambić. Dodala je kako je to zakompliciralo i djelovanje jer se grad obvezao različitim odlukama da će isfinancirati EU projekte.

Prisegnuo vijećnik Krešimir Cvijanović

Prisegnuo je novi vijećnik Krešimir Cvijanović koji dolazi s kandidacijske liste grupe birača nositelja Nenada Paniana, a umjesto Sunčane Žuteković koja je svoj mandat stavila u mirovanje.

Stanje sigurnosti na području PP Dugo Selo zadovoljavajuće – na području Dugog Sela smanjenje KD-a za 24 posto

Stanje sigurnosti na području PP Dugo Selo tijekom 2018. godine ocijenjeno je zadovoljavajućim. Broj stanovnika Grada je 21 070, u 2017. zabilježena je brojka 20 980. Tijekom godine ukupno je prijavljeno 206 kaznenih djela, dok ih je 111 ili 54 posto riješeno, naveo je načelnik Igor Hrečuk. Na području Dugog Sela bilo je 108 KD što je smanjenje za 24 posto u odnosu na prethodnu godinu. Po strukturi, zabilježene su 43 teške krađe dok neovlaštene proizvodnje i prometa drogom nije bilo. Prekršaja je također bilo 108, od čega 41 Obiteljskog zakona. Najviše prometnih nesreća dogodilo se na području grada, 7 ili 50 posto, a u odnosu na 2017. godinu bilježi se smanjenje za 1 ili 1,25 posto. Stradalo je 78 osoba, a u 2017. godine 93. Hrečuk smatra kako je mogućnost izgradnje kružnog toka dobro rješenje za promet u Zagrebačkoj, kod trgovačkih centara. Bilo je riječi i o javnoj rasvjeti za koju većina vijećnika smatra kako nije adekvatna, a o čemu je bilo riječi i aktualcu. Stručne službe rade intenzivno na rješavanju prometne sigurnosti vezano za to kao i za tamošnju osnovnu školu, kazao je zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac.

Izvješće o radu gradonačelnika nije prihvaćeno

Izvješće gradonačelnika o radu od srpnja do prosinca 2018. godine nije prihvaćeno većinom glasova. U prezentaciji, Panian izdvojio je projekte koji se sufinanciranju iz EU fondova, kako komunalne infrastrukture tako i socijalno društvenog segmenta. „Bilo je uzbudljivo zbog puno radova, razgovora, sastanaka, priprema za nove projekte“, kazao je gradonačelnik. Vijećnik S.Štefinovec osvrnuo se na prijepor u radu vijeća i njega, s obzirom da je polovici mandata smatra kako se nije puno promijenilo. Gradonačelnik pak smatra da su se promjene dogodile, primjerice nitko nije smijenjen niti je dobio otkaz, a on vjeruje da ti ljudi rade svoj posao profesionalno. Vijećnica Dragičević Borovec izdvojila je neke nenavedene iznose za pokroviteljstvo kao i za vrijednosti nekih ugovora za što će dobiti pisani ugovor. U raspravu se uključio Novosel Dolnjak koji je zapitao ima li smisla uopće podnošenje izvješća. Kazao je i da je to ukupno izvješće rada stručnih službi, te kako mnogi koji postavljaju pitanja niti ne poznaju zakone i propise. Predložio je usporedbe s prijašnjim podacima kako bi se vidjelo da li je rad uspješan ili nije. Gradonačelnik se složio s time. Održan je sastanak za projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta s umjetnom travom NK Dugo Selo s predstavnikom HNS-a, a očekuje se i poziv u Savez, odgovorio je predsjednik GV-a D.Budimir Kljajiću na pitanje postoji li kakav dopis. Mogućnost da to HNS financira postoji. Projekt je izrađen i ugrađen u proračun, sve je krenulo na inicijativu kluba zbog potrebe za tim. To je jedan od prioriteta, a slijedi odabir lokacije. Vijećniku Gereciju rečeno je kako prostor bivšeg Martinusa zakupljen prvenstveno za potrebe EU projekta 54+, tamo se održavaju aktivnosti tog projekta. Prostor još koriste SUH, udruga MahLab te Savjet mladih.

 Pohvale na rad Savjeta mladih
Savjet mladih je u 2018. godine realizira osam projekata, istaknula je u iizvješću predsjednica Maja Mlinarek. Radi se o humanitarnim filmskim večerima koje su održane u ožujku kada su prikazane dvije kino projekcije, a sredstva donirana te večeri namijenjena su bila za akciju Patrikov put nade; od ožujka do lipnja trajala je Mala škola trčanja u suradnji s AK Martin Dugo Selo, dok je u suradnji s Košarkaškim klubom  Dugo Selo realiziran 3. dugoselski turnir u uličnoj košarci; u lipnju je tradicionalno održan Sreet style show u suradnji s Multimedijalnim klubom Pozitiv i Sreet style teamom te je održana tribina za mlade na temu ljubavi. U srpnju je održan još jedan Graffiti jam, također u suradnji s Multimedijalnim klubom Pozitivom, tijekom kojeg je oslikana fasada Doma kulture, a od studenog do prosinca za sve zainteresirane organiziran je tečaj samoobrane. Tijekom protekle godine članica SM DS Marija Grgošić provela je anketu u dvije dugoselske osnovne škole te u srednjoj školi o interesima, prijedlozima i pitanjima koje mlade zanima, održavši ujedno i upoznavanje učenika s radom Savjeta mladih. Planirana sredstva iznosila su 44.700 kuna, a utrošeno je 28.665 kuna. U predstojećem razdoblju, tijekom proljetnih praznika, Savjet mladih planira besplatne instrukcije za osnovnoškolce iz matematike, kemije, fizike i stranih jezika. Instrukcije će držati dugoselski studenti. Također, planira se održavanje besplatnog plesnog tečaja za maturante u svibnju koji bi se organizirao u suradnji s Plesnim centrom Dugo Selo, čime će se nadopuniti programa rada SM DS za 2019. godinu. Predsjednica Savjeta istakla je kako su, u komunikaciji s mladima, izložene brojne ideje, a ova potonja bila je od učenika SŠ Dugo Selo. Navela kako mladi imaju mnogo želja poput bazena, skate parka i drugih sadržaja. Jedna od njih je i javna slavina na igralištu Zorićeve, a kako je informirala vijećnica i ravnateljica škole Mara Mamuza, to je u postupku realizacije. Na rad Savjeta mladih upućene su brojne pohvale, a izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

Komunalni redari uskoro u službenim odorama

Grad ima tri komunalna redara, što je malo s obzirom na broj prometnica i obim poslova, rekao je pročelnik Marijo Vinko pri podnošenju izvješća o njihovu radu u prošloj godini. Sukladno ovlastima propisanim Odlukom o komunalnom redu, a koje se donose na uređenje naselja na području grada propisane su: mjere uređenja naselja, održavanje čistoće javnih površina; uklanjanje snijega i leda; protupravno postavljenih predmeta; sanitarne kom. mjere; mjere za provođenje kom.reda; kaznene odredbe. Sada imaju dežurstva za hitne slučajeve, a kontakti su već od ranije objavljeni na stranici Grada. Štefinovec je zatražio ažurniju komunikaciju. Kljaić je ukazao na uvredljive grafite na pročeljima. Čulo se i kako su zaposlenici dobili stimulacije, a kako je pojašnjeno to su zaslužili. Na svaku dojavu reagiraju, a što se tiče deponije u Goričinom naselju rečeno je kako se radi o predmetu sudskog spora. Također, donijeta je odluka o službenoj odori te izgledu i sadržaju službene iskaznice.

Na broju komunalnog redarstva lani su zaprimljene tri prijave nelegalno bačenog otpada. Dio Prozorske ulice, Zagrebačka uz kanal u Leprovici, put uz kanal u Industrijskoj te put u Prozorju prema starom vodocrplištu, neke su od lokacija na kojima se učestalo odlaže otpad i potrebne su posebne mjere sprječavanja istoga. Tome se pokušava doskočiti nadzornom kamerom i tablama upozorenja. Lanjski trošak za uklanjanje iznosio je 88.253 kune. U suradnji sa školama, obrtnicima i DKPC-om redovito se održava Zelena čistka, 2018. Prikupljeno je 20 m3 otpada.

Od ostalih odluka iz komunalnog sektora, prihvaćeni su izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga, za 2018. Godinu; prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar gradskih groblja na području Grada Dugog Sela te Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na gradskoj tržnici u Dugom Selu Poteglo se pitanje o najavi mogućnosti odlaganja zelinskog otpada, s obzirom da se ono zatvara, na dugoselsko odlagalište. Direktor DKPC-a Tadija Penić kazao je kako je uložen prigovor u proceduri e-savjetovanja te je predloženo da Zelina odlaže u Vrbovcu, a dalje ne zna što je bilo s tim dokumentom. To su direktive EU, no županija mora zauzeti stav, naglasila je Borovec Dragičević iznijevši primjer kako je to uređeno u Istri. Grad Zagreb i Zagrebačka županija moraju naći rješenje za ovaj problem. Bilo je riječi o požaru na kraju prošle godine za što je Penić kazao da su takvi požari uobičajeni na odlagalištima, odlaže se sukladno propisima, uredna su izvješća inspekcija. Željko Remenar ukazao je na problem hidrantske mreža koja nije adekvatna na području odlagališta.

Odluke iz društvenog segmenta

Od odluka iz društvenog segmenta, donijet je Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2019/2020. te o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo  za školsku godinu 2019/2020. Donijeta je odluka o donošenju Strategije pametnog grada za Dugo Selo. O Strategiji više na http://dugoselo.hr/?page_id=19958 Podsjećamo, u siječnju je održano javno izlaganje. Također, donijeta je i odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Lukarišće”, dana je i suglasnost za izgradnju dvije stambene zgrade.Skip to content