KLASA: 112-01/22-01/04 URBROJ: 238-07-04/01-02-22-2  Dugo Selo, 14. siječnja 2022. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo...

KLASA: 112-01/22-01/03 URBROJ: 238-07-04/01-02-22-2  Dugo Selo, 14. siječnja 2022. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo...

KLASA: 112-01/22-01/02 URBROJ: 238-07-01-04/01-02-22-5 Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Dugog Sela, raspisuje  JAVNI  NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ pročelnice Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Dugog...

KLASA: 112-01/22-01/01 URBROJ: 238-07-01-04/01-02-22-5  Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Dugog Sela, raspisuje  JAVNI  NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ pročelnice Upravnog odjela za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol...

[pdf-embedder url="https://dugoselo.hr/wp-content/uploads/2021/10/JAVNI-NATJECAJ-ZA-PRODAJU-SUVLASNICKOG-DIJELA-NEKRETNINE.pdf" title="JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINE"] [vc_separator type='normal' position='center' color='000000' thickness='' up='10' down='5'] JAVNI NATJEČAJ za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine prikupljanjem pisanih ponuda (PDF dokument) [vc_separator type='normal' position='center' color='000000' thickness='0' up='10' down='5'] OBRAZAC PONUDE...

Datum objave: 10.11.2020. [vc_separator type='normal' position='center' color='#ffffff' thickness='1' up='5' down='10'] [pdf-embedder url="https://dugoselo.hr/wp-content/uploads/2020/11/JAVNI-NATJECAJ-ZA-PRODAJU-SUVLASNICKOG-DIJELA-NEKRETNINE.pdf" title="JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINE"] [vc_separator type='normal' position='center' color='#ffffff' thickness='1' up='5' down='10'] OBRAZAC PONUDE...

Skip to content