Centar za socijalnu skrb Dugo Selo organizirao tribinu i prezentaciju Udruge Srce iz Sv. Ivana Zeline: Potreba za socijalnim uslugama na našem području u povećanju

U organizaciji Centra za socijalnu skrb Dugo Selo jučer u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela održana javna tribina o socijalnim uslugama u zajednici sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te prezentacija usluga Udruge djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji „SRCE“ iz Sv. Ivana Zeline. Skupu su nazočili ravnatelj Osnovne škole Ivan Benković Branko Goleš, ravnateljica Osnovne škole Josipa Zorića Mara Mamuza, voditeljica Dnevnog centra Stančić Dugo Selo Snježana Jurakić te mnogi drugi. Nakon uvodnih riječi ravnateljice dugoselskog Centra za socijalnu skrb Nade Petković, više o pravima i socijalnim uslugama iz sustava socijalne skrbi govorila je socijalna radnica dugoselskog Centra Marina Mijatović, koja je ujedno i volonterka Udruge Srce. Istaknula je kako su potrebe za socijalne usluge velike na području triju jedinica lokalne samouprave koje su obuhvaćene nadležnošću Centra, a stručni kadrovi u Centru, kojih je na ukupan broj stanovnika – nedovoljan, nastoje u svojim okvirima i mogućnostima udovoljiti istim potrebama. Mijatović se fokusirala na usluge koje mogu pružati izvaninstitucionalni subjekti, a ne samo, i isključivo, Centar za socijalnu skrb. Te usluge su pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) te boravak, o kojima je pojedinačno upoznala auditorij u Gradskoj vijećnici. Inače, pružatelji socijalnih usluga mogu bit stručni suradnici CZSS-a, dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući, udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik koji pored obavljanja svoje djelatnosti za koju je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim zakonima pruža socijalne usluge.

Kao predsjednica udruge Srce, te ujedno i osnivačica, Đurđa Penava koja prezentirala je djelatnost i aktivnosti ove udruge koja pruža socijalne usluge širokog spektra s najvećim naglaskom na djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. O njihovom uspješnom 10.-godišnjem radu govori činjenica kako su prepoznati ne samo na lokalnom nivou, županijskom nivou, već i na državnom i europskom gdje su njihovi projekti dobili financijsku potporu. Njihove usluge koriste i nekoliko korisnika s područja grada Dugog Sela, a u pregovorima su s OŠ Ivan Benković za realizaciju projekta osobnih asistenata. Predsjednica Predstavila je jedan dio programa koje omogućavaju korisnicima – poludnevni boravak, osobni asistent te vlastiti samoodrživi program, dok je djelatnica Udruge Srce Jelena Kovačević u svojoj prezentaciji, između ostalog, spomenula njihove uspješne projekte – „Podrška u zajednici“ za koji je odobreno 200.000 eura bespovratnih sredstava iz EU fondova IPA, dok je projekt „Zajedno jači“ sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH s iznosom od 650.980 kuna. O njihovoj uspješnosti govori i činjenica kako su stvorili široku mrežu volontera koja je 2013. godine rezultirala osnivanjem Lokalnog volonterskog centra o čijem radu je više upoznala djelatnica Nikolina Sičaja. Sa zaključkom kako šire područje Dugog Sela ima sve veću potrebu za socijalnim uslugama, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Petković, istaknula je rad Udruge Srce kao primjer dobre prakse.Skip to content