Dodijeljena sredstva za projekte udruga iz humanitarnog, zdravstvenog, socijalnog te kulturnog segmenta za 2022. godinu

Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je odluke o raspodjeli sredstava projektima/programima udruga iz zdravstvene, socijalne, humanitarne djelatnosti te iz kulturne domene za 2022. godinu. Iznose sredstava po udrugama dostupne su u dokumentima:

Odluka o dodjeli sredstava za udruge u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2022.

Odluka o dodjeli sredstava udrugama u podučju kulture za 2022.Skip to content