DUKOM pripojen ViO Zagrebačke županije: Od srpnja račune ispostavlja VIO, sve ostale bitne činjenice za korisnike usluga neće se mijenjati

Nakon što su sve jedinice lokalne samouprave obuhvaćene projektom Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb Istok odlučile za ulazak svojih tvrtki vodokomunalnog sektora u Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije, 20. lipnja o.g. sklopljen je Ugovor o pripajanju sljedećih trgovačkih društava: Dukom d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Vodovod Zelina d.o.o., Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. i Komunalac Brckovljani d.o.o. trgovačkom društvu preuzimatelju Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Temeljem navedenog Ugovora o pripajanju, s datumom 30. lipnja, DUKOM d.o.o. prestaje postojati.
Više o promjenama, što to znači za potrošače te o projektu RVS pojasnio je direktor Dražen Baras. Članovi Društva su: Grad Dugo Selo, Grad Ivanić Grad, Grad Sveti Ivan Zelina, Grad Vrbovec i Općine: Brckovljani, Gradec, Dubrava, Križ, Kloštar Ivanić, Rugvica, Rakovec, Farkaševac, Preseka i Bedenica.
Pravne posljedice prijenosa poduzeća, a shodno tome i ugovora o radu radnika, na Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije d.o.o., nastupaju s 1. srpnjem 2016. godine. Svi će djelatnici zadržati posao i prava iz radnog odnosa. DUKOM će biti podružnica VIOZŽ.
Račune za potrošnju vode korisnicima usluga s 30.6.2016.g. koji će iste dobiti do 8.7.2016.g ispostavit će DUKOM.

Uz račune će biti dostavljena obavijest o pripajanju TD Dukom TD VIOZŽ, s napomenom da će račune za korisnike za mjesec srpanj i dalje ispostaviti TD VIOZŽ.
Sve ostale bitne činjenice za korisnike usluga se neće mijenjati.

O ciljevima nove tvrtke Baras kaže kako će se kroz projekt iz EU fondova povući cca 650 mil kn. Od toga će cca 10% biti plasirano na naše područje. Ovim okrupnjavanjem smanjit će se troškovi, povećati efikasnost i osnažiti poslovna pozicija na tržištu.

Projekt RVS-Zagreb Istok
Početak RVS – Zagreb istok se planira sredinom 2017., planirani dovršetak je kraj 2021. Njime se obrađuje problematika vodoopskrbe funkcionalne cjeline Zagrebačke županije –  Istok, koja prema popisu iz 2011. godine broji oko 105.430 stanovnika, a obuhvaća gradove Dugo Selo, Vrbovec, Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina te općine Brckovljani, Rugvica, Rakovec, Preseka, Gradec Farkaševac, Dubrava, Klošar Ivanić, Križ i Bedenica.
Na sustavu vodoopskrbe će se izgraditi vodocrpilište Kosnica, 15 novih crpnih/hidro stanica, rekonstruirati će se jedna crpna stanica, izgradit će se 5 vodotornjeva te 8.934 kućnih priključka, 316.906 m cjevovoda i pratećih objekata te će se rekonstruirati 108.152 m cjevovoda.
U Dugom Selu se predviđa rekonstrukcija dijela vodovodne mreže (cca 41 km), te izgradnja novih dionica (cca 8 km), CS Kozinščak i CS Domobranska, a sve s ciljem poboljšanja pogonskih uvjeta te smanjenja gubitaka i redukcije pojave kvarova.
Financiranje: EU fondovi 70%, a ostalih 30% se dijeli: Republika Hrvatska 40%, Hrvatske vode 40%, JLS 20%Skip to content